Verslag algemene vergadering 19/02/2018

Algemene vergadering

19/02/2018 

Aanwezig:
Leden: Xavier Fruy (A&X Fruy Traiteur), Kris Vanden Berghe (Agro-Belts), Paul Follet (Barco nv), Bart Walkens (BCV Works), Belgian Optical Supply (Nicky Soubry), Gregory Vanassche (Via Truck Lease Benelux), Tom Vandewoestijne (C-Mec), Bart Devriese (Devriese & Demeulemeester), Joris Vanhauwaert (Emka Incubators), Fred Vanderbeke (Fermod), Christophe Vandecasteele (Garage Vandecasteele), Thomas Geers (Geers Industrie), Vincent Impe (Impe Catering), Nico Declerck (INNI), Olivier Defrancq (Intertex), Frederick Mommerencye (Tiger Experience), Fred Vanderbeke (Linum Europe), Dirk Luyckx ( Luyckx Dirk), Guy Meerschaert (Meerschaert G.R.J.), Wim Coghe (Metaalconstructies Wim Coghe), James Heylen (Parketcenter), Fred Vanderbeke (Plasti-Bac), Alex Desmet, (RAS Security), Elke Feys (Roelandt), Fred Vanderbeke (Ronda Benelux), Stef Vande Meulebroucke (Sumi Smart & Connected Buildings), Saartje Vandewiele (Tric), Kathleen Verhelst (Verhelst Bouwmaterialen), Yourich Dewaegenaere (Ventilair), Francis Coelembier (Fransab Gcv), JP Tanghe (JP Tanghe Consulting), Rik Bouckaert (Delimco Invest), Peter Coopman (Rococo), Joke Verbeke

 

Volmacht: Sophie De Jaegere (ABC Labels) volmacht aan Vincent Impe (Impe Catering), Lieven Berten (Berlico) volmacht aan Elke Feys (Roelandt), Tom Bossuyt (Bossuyt Winkelinrichting) volmacht aan Fred Vanderbeke (Linum), Levecque Annique (Bouttens) volmacht aan Stijn Vanhauwaert (Emca), Bruno Cambien (Cambien Verzekeringen) volmacht aan Vincent Impe (Impe Catering), Geert Coghe (Coghe Geert) volmacht aan Wim Coghe (Metaalconstructies Wim Coghe), David Carl (David Cutting Tools) volmacht aan Stijn Vanhauwaert (Emca Incubators), Elie Declercq (De Computerfabriek) volmacht aan Joke Verbeke (BPKN), Stan Callens (De Mailingman) volmacht aan Stijn Vanhauwaert (Emca Incubators), John Ghekiere (Ghekiere Industries) volmacht aan Elke Feys (Roelandt), Pedroe Colasse (Hacoova) volmacht aan Jmes Heuylen (Parketcenter), Miguel Impe (IB Office) volmacht aan Vincent Impe (Impe Catering), Geert Malysse (Lorri Printing) volmacht aan Vincent Impe (Impe Catering), Carl Vanneste (Meubinex) volmacht aan Dirk Luyckx (bvba Luyckx Dirk), Alain Descheemaecker (Meyhui International Trade) volmacht aan Xavier Fruy (Fruy Catering), Philippe Veys (Modde Bouwmaterialen) volmacht aan Vincent Impe (Impe Catering), Bart Moyaert (Moyaert bvba) volmacht aan Dirk Luyckx (bvba Luyckx Dirk), Ann-Sofie Doornaert (Savic) volmacht aan Stijn Vanhauwaert (Emca Incubators), José Verbrugghe (Verbrugghe José) volmacht aan Fred Vanderbeke (Linum), Tim Vannieuwenhuyse (WAAK) volmacht an Stijn Vanhauwaert (Emca Incubators), Karl Pyfferoen (Pyfferoen) volmacht aan Dirk Luyckx (bvba Luyckx Dirk)

 

Extra aanwezigen: Bert Demeulemeester (MOBIMA), Donald Vandenberghe (Flamée en Partners), Thillo Mestdagh (K law), Frederik Baert (Futurn), Johan Bossuyt (schepen van Economie Kuurne,) Rudolf Scherpereel (schepen van Economie Kortrijk), Kim Verschueren (Stad Kortrijk), Carine Eeckhout (Leiedal), Dominiek Vandewielee (Leiedal), Francis Benoit (burgemeester Kuurne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Woord door voorzitter Vincent Impe

 2. Voorstelling nieuwe raad van bestuur/parkmanager

 

De nieuwe raad van bestuur bestaat uit volgende bestuursleden:

 

 • Lieven Berten 
 • Stan Callens 
 • Rik Bouckaert 
 • Francis Coelembier 
 • Peter Coopman 
 • Elke Feys 
 • Paul Follet 
 • James Heylen 
 • Frederick Mommerency 
 • Vincent Impe 
 • JP Tanghe 
 • Fred Vanderbeke 
 • Saartje Vandewiele 
 • Stijn Vanhauwaert 
 • Kathleen Verhelst 

 

Waarnemers:

 

 • Rudolf Scherpereel (Stad Kortrijk)
 • Johan Bossuyt (Gemeente Kuurne)
 • Steven Vanassche (Leiedal) 

 

De parkmanager is Joke Verbeke.

 

Samenstelling van het dagelijks bestuur: 

 

 • Voorzitter: Vincent Impe
 • Ondervoorzitters: Peter Coopman en Fred Vanderbeke
 • Secretaris: Elke Feys
 • Penningmeester: Rik Bouckaert
 • Parkmanager: Joke Verbeke

 

De werking van de commissies wordt voorgesteld aan de leden van de algemene vergadering.

 

 1. Toespraken

-Toespraak Stad Kortrijk (Rudolf Scherpereel)

-Toespraak Gemeente Kuurne (Johan Bossuyt)

-Toespraak Leiedal (Carine Eeckhout)

 

 1. Officieel gedeelte
  1. 4.1.Agenda
 • Aanstelling stemopnemer en secretaris 
 • Jaaroverzicht 2017
 • Jaarrekening 2017 + stemming goedkeuring jaarrekening
 • Budget 2018 
 • Kwijting aan de bestuurders
 • Kennisgeving van wijziging van huishoudelijk reglement 
 • Programma 2018

 

  1. 4.2.Aanstelling stemopnemer en secretaris voor de Algemene Vergadering

Fred Vanderbeke wordt aangesteld als stemopnemer, Elke Feys als secretaris.

 

  1. 4.3.Jaaroverzicht 2017

De parkmanager geeft een overzicht van de activiteiten in 2017.

 1. 4.4.Jaarrekening 2017 + stemming goedkeuring jaarrekening

Donald Vandenberghe stelt de jaarrekening 2017 voor. 

De jaarrekening wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

  1. 4.5.Budget 2018

Rik Bouckaert stelt het budget 2018 voor. Het budget wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

  1. 4.6.Kwijting aan de bestuurders

De Algemene Vergadering geeft kwijting aan alle bestuurders voor het boekjaar 2017.

 

 

 

  1. 4.7.Programma 2018

De parkmanager en de voorzitter geven een overzicht van de geplande activiteiten in 2018.

  1. 4.8.Kennisgeving van wijziging van Huishoudelijk Reglement
 • De Raad van Bestuur geeft volmacht aan personen om bepaalde taken uit te voeren, bestellingen te plaatsen, contracten te ondertekenen, betalingen uit te voeren,  … 
 • Een bestelling vanaf een bepaald bedrag (zie schaal hieronder) moet vooraf goedgekeurd worden. Bestellingen vanaf 1.500 euro of contracten voor een totale waarde van meer dan dat bedrag, moeten het voorwerp zijn van een offerte.
 • Contracten worden altijd getekend door de Voorzitter, “voor BPKN vzw” en na goedkeuring door de Raad van Bestuur, die indien nodig ook georganiseerd kan worden per email. De Voorzitter kan zich hiervoor te allen tijde laten vervangen door één van de Ondervoorzitters.
 • Bestellingen kunnen alleen geplaatst worden door de Voorzitter, de Penningmeester en de Parkmanager, binnen de grenzen die hieronder vastgelegd worden.
 • Wanneer twee personen een bestelling moeten goedkeuren geldt e-mailverkeer als bewijs van goedkeuring. In geval de Raad van Bestuur de goedkeuring moet geven, geldt ofwel het verslag van de zitting van de Raad van Bestuur als bewijs, of het email verkeer indien de Raad van Bestuur per email georganiseerd werd.
 • De Raad van Bestuur beslist wie handtekenbevoegdheid heeft bij de bank voor de uitvoering van betalingen.
 • Als de factuur conform is aan de offerte, moet die niet meer goedgekeurd worden voor betaling.
 • De Raad van Bestuur kan te allen tijde verantwoording vragen voor geplaatste bestellingen en uitgevoerde betalingen.
 • Limieten waarbinnen bestellingen/betalingen kunnen geplaatst/uitgevoerd worden:
  • Tot maximum 1.500 €: Voorzitter; Penningmeester; Parkmanager
  • > 1.500 € en maximum 3.000 €: Voorzitter + één lid van het Dagelijks Bestuur, dwz: één van de Ondervoorzitters, de Penningmeester of de Secretaris; Penningmeester + één lid van het Dagelijks Bestuur, dwz: de Voorzitter, één van de Ondervoorzitters, of de Secretaris; Parkmanager + de Voorzitter
  • > 3.000 €: vooraf goed te keuren door de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement goed.

 1. Slotwoord

 

 

 1. Receptie

Verslag Algemene Vergadering 20/02/2017

Aanwezig:
Leden: Xavier Fruy (A&X Fruy Traiteur), Sven Delaere (AGC Mirodan Bouwglas), Stefaan Crombez (Alumac Construct), Nick Vermeulen (Ballonvaarten Rick Vermeulen), Nicky Soubry (Belgian Optical Supply), Lieven Berten (Berlico), Bruno Cambien (Cambien Verzekeringen), Tom Vandewoestijne (C-Mec), Francis Coelembier (Coelembier), Ignace De Rudder (Desarent), Johan Devos (Devos-Capoen) Tom Demeulemeester (Devriese & Demeulemeester Verzekeringsmakelaars), Stef Vande Meulebroucke (elektromat/Domotic.Lounge), Joris Vanhauwaert (Emka Machines), Jan Lootens (Halsberghe), Miguel Impe (IB Office), Vincent Impe (Impe Catering), Nico Declerck (INNI Group), Stéphane Defrancq (Intertex), Frederick Mommerency (Tiger Experience), Fred Vanderbeke (Linum Europe), Dirk Luyckx (Luyckx Dirk), Mike Bytterbier (Novabil), James Heylen (Parketcenter), Hilde Roobrouck (Plasti-Bac), Karl Pyfferoen (Pyfferoen), Elke Feys (Roelandt), Dominique Cottem (Ronda Benelux), Karl De Preter (Roofworx), Saartje Vandewiele (Tric), Mark Van den Hoven (Van den Hoven), Jeff Verhaeghe (Verhaeghe-Decock // Artilignum), Bénédicte Soens (Vleesgroothandel Demuynck Christophe), Jeff Volcke (Volcke Aerosol Company), Tim Vannieuwenhuyse (Waak), Benoit Ockier (Wegenbouw Ockier), Peter Cosaert (Xalu, Rik Bouckaert (Rick Bouckaert (Delimco Invest)), Kurt Ghekiere (Kurt Ghekiere (RIS)), JP Tanghe (JP Tanghe (Tanghe Consulting VOF)), Peter Coopman (Peter Coopman (Rococo))
Partners: Jean-Marie Cardon (Atrium Mentoring), Bert Demeulemeester (Mobima), Roos Dubaere (De Groene Vlam), Stan Callens (De Mailingman), Gunther Biddelo (Futurn), Kim Verschueren (Industrie, KMO, Creatieve Maakeconomie Stad Kortrijk), Geert Penez (Kon. Sportingclub Kuurne), Luc Heynderickx (KPMG Belastingconsulenten), Carine Eeckhout (Leiedal), Sophie Van Slambrouck (Per-Sé), Johny Claeys (Schoenmaker John), Steven Maelfait (Wonterkur),
 
Volmacht: Fermod Bvba (Vanrooco nv) volmacht aan Fred Vanderbeke (Linum Europe), José Verbrugghe (Verbrugghe BVBA) volmacht aan Fred Vanderbeke (Linum Europe), Jean Vanderstuyft (Saey NV) volmacht aan Fred Vanderbeke (Linum Europe), Tom Bossuyt (Bossuyt Winkelinrichting) volmacht aan Fred Vanderbeke (Linum Europe), Philippe Brunelli (Ixina Kuurne) volmacht aan Miguel Impe (IB Office nv), Annique Levecque (Bouttens NV) volmacht aan Francis Coelembier (Coelmebier), Sophie De Jaegere (ABC Labels) volmacht aan Francis Coelembier (Coelembier), Albert Vanhauwaert (Vanhauwaert & Co NV) aan Rik Bouckaert, Paul Follert (Barco nv) aan JP Tanghe
 
Extra aanwezigen: Johan Bossuyt (Schepen van Economie Kuurne), Francis Benoit (Burgemeester Kuurne), Nele Verhaeghe (Beroepenrally), Rudolf Scherpereel (Schepen Stad Kortrijk), Donald Vandenberghe (Flamée & Partners)
 
1. Woord door voorzitter Kurt Ghekiere
 
2. Aanstelling stemopnemer en waarnemend secretaris voor de Algemene Vergadering 
Fred Vanderbeke wordt aangesteld als stemopnemer, James Heylen als waarnemend secretaris.
 
3. Jaaroverzicht 2016
De voorzitter geeft een overzicht van de activiteiten in 2016.
 
4. Jaarrekening 2016 : Flamée en Partners
Donald Vandenberghe stelt de jaarrekening 2016 voor. De jaarrekening wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
 
5. Budget 2017
 
Het budget 2017 wordt voorgesteld en goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
 
6. Kwijting bestuurders
De Algemene Vergadering geeft kwijting aan alle bestuurders voor het boekjaar 2016.

7. Voorstel tot wijziging statuten en huishoudelijk reglement

Wijziging statuten
 • Titel II, Art 6, b: Het gebied waarbinnen een bedrijf zijn uitbating moet hebben wordt uitgebreid met  Mortierhoek
  • Titel IV, Art 12, §3: Om tot bestuurder verkozen te worden moet men een gemandateerde vertegenwoordiger van een lid van de vereniging zijn. Wordt aangevuld met: Er kunnen echter ook maximum drie onafhankelijke bestuurders – d.w.z. bestuurders die geen gemandateerde zijn van een lid van de vereniging - deel uitmaken van de raad van bestuur.
  • Titel IV, Art 12, § 4: “De bestuurders worden verkozen voor de duur van zes jaar. Dit mandaat is vernieuwbaar.” Wordt als volgt aangepast: De bestuurders worden verkozen voor de duur van vier jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar.
De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde wijzigingen van de Statuten goed.
 
Wijziging huishoudelijk reglement
Punt 3: Interne taakverdeling :
 -  De bestuurders moeten deel uitmaken van de algemene vergadering. Wordt als volgt aangevuld: “met uitzondering van de onafhankelijke bestuurders
 - De parkmanager :  Hij/Zij werkt zelfstandig en brengt verslag uit aan de Raad Van Bestuur. 
Wordt als volgt aangepast: “Hij/Zij werkt zelfstandig binnen het kader bepaald door de Raad van Bestuur in samenspraak met de parkmanager en brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement goed.

8. De vacature voor het parkmanagement en het programma 2017 worden voorgesteld.

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van alle huidige bestuurders wegens einde statutaire bestuurstermijn.


Verslag Algemene Vergadering 04/02/2016

Verslag Algemene Vergadering 04/02/2016
Verslag Algemene Vergadering :

Locatie : Flanders International Airport, Luchthavenstraat 1 bus 14, 8560 Wevelgem – donderdag 4 februari om 18u30

 

Aanwezige leden : A&X fruy Traiteur, Aqua Vite, Barco, Belgian Optical Supply, Berlico, Verhelst Bouwmaterialen, Cambien Verzekeringen, INNI Group, Covan Systems, Devriese & Demeulemeester Verzekeringsmakelaars, Metaalconstructies Wim Coghe, Elektromat/Domotic Lounge, Emka Machines, Eurofrost, Fermod, Forrez, Garage Moyaert, Intertex, Impe Catering, IQ4Telecom-Tiger Experience, Linum Europe, Lucardi, Luyckx Dirk, Matching Bedrijfsovername, Meersschaert G.R.J., Parket Center, Plastibac, Pyfferoen, Roelandt, Ronda Benelux, Tric, Van den Hoven, Waak BW, Wegenbouw Ockier


Aanwezige partners :
Bert Demeulemeester, De Mailingman, Delimco Invest, Flamée & Partners, KLaw, Kon Sportingclub Kuurne, Per-Sé, RIS, Rococo, Wonterkur, Futurn


Leden met volmacht :
Devos-Capoen, Saey, Verhaeghe Jeff, Bouttens, Verbrugghe, Bossuyt Winkelinrichting, Bossuyt Grootkeuken, BCV Novabil, Geers Industrie, Lecot, Electro Cobbe, Ring Shopping Kortrijk Noord, Van der Vennet, Ballonvaarten Nick Vermeulen, Roofworkx, Desarent, Coelembier, Novy

 
Ondertekenen ledenregister :
- Totaal aantal leden : 105
- Totaal aanwezige leden : 34
- Totaal aanwezige partners : 11
- Totaal aantal volmachten : 19
- Aanwezige leden + volmachten : 53 aanwezig of vertegenwoordigd : er kan dus geldig vergaderd worden

1. Voorzitter Kurt Ghekiere verwelkomt de aanwezigen

2. Er wordt door Parkmanager Annelies Corne een stemopnemer aangeduid voor deze Algemene Vergadering : Stijn Vanhauwaert – Emka Machines


3. Er wordt door Parkmanager Annelies Corne een waarnemend secretaris aangeduid voor deze Algemene Vergadering : Bruno Cambien – Cambien Verzekeringen

4. Donald Vandenberghe van Flamée & Partners geeft toelichting bij de balans van 2015 en het budget voor 2016 wordt voorgesteld

5. Er wordt goedkeuring van de balans en het budget gevraagd aan de leden : alle aanwezigen keuren goed.

6. Parkmanager Annelies Corne geeft een overzicht van het jaar 2015.

7. Er wordt gestemd ter kwijting van de bestuurders. Alle aanwezigen gaan akkoord met de kwijting.

8. Daarbij worden eveneens de actiepunten en de agenda voor het jaar 2016 voorgesteld. De actiepunten voor 2016 zijn volgende :

 

 • Samenwerking tussen BPKN en HVZ Fluvia op gebied van communicatie over brandveiligheid bij bedrijven – het woord aan Jan Leenknecht, hoofd dienst preventie HVZ Fluvia
 • Plaatsing van ANPR-camera’s op de toegangswegen naar Bedrijvenpark Kortrijk-Noord, we steunen hiervoor op een voorbeeldproject in Poperinge en gaan op zoek naar een ideale investeringsmix ondernemers/overheden
 • Verkeerssituatie op de Noordlaan
 • Vindbaarheid Bedrijvenpark Kortrijk-Noord voor transporteurs – infofiche

9. vzw Bedrijvenpark Kortrijk-Noord meldt de leden vervanging vervanging van Bruno Devriese – Ringshopping Kortrijk Noord door Ronny Smismans – Barco. Vooritter biedt de kans aan de leden om opmerkingen of bezwaren aan te geven. Niemand heeft een bezwaar geuit. 


10. Aurélie van Obbergen van Leiedal komt een korte toelichting geven over een uit te voeren studie : Samen Slimmer naar het Werk

11. De ledenbijdrage blijft in 2016 onveranderd.

12. Het informatief gedeelte van de avond wordt afgesloten met een debat over de vermoedelijke leegstand en de verwaarlozing van panden op ons bedrijvenpark.

Panelleden:

-Burgemeester Francis Benoit van de gemeente Kuurne

-Schepen van Bouwen en Wonen van de Stad Kortrijk Wout Maddens

-Voorzitter Leiedal Koen Byttebier

-Frederik Baert – Futurn

-Tim Vannieuwenhuyse – WAAK BW

-Moderator Bart Coopman


13. Er werd afgesloten met een netwerkreceptieDe link naar de presentatie die avond werd gebruikt vindt u HIER.

 

 

 

Verslag Algemene Vergadering 05/02/2015

Verslag Algemene Vergadering 05/02/2015 Auditorium Eandis, donderdag 5/02/2015 om 18u30

Verslag Algemene Vergadering : 

U kan de volledige presentatie van Algemene Vergadering HIER herbekijken. 

Inhoud : 


-Welkom door de voorzitter
-Financiële rapportering 2014
-Jaaroverzicht 2014 en agenda 2015
-Debat
-Receptie met hapjes 


Locatie :
 Eandis, Pres. Kennedypark 12 - Kortrijk, donderdag 05/02/2014 om 18u30

    

Aanwezige leden: AGC Mirodan Bouwglas, Aqua Vite, Azerty, Barco, BCV Works, Belgian Optical Supply, Berlico, Cambien Verzekeringen, Camionverhuring Vlaanderen, Car to Rent, Coelembier, INNI Group, Covan Systems, Devriese & Demeulemeester Verzekeringen, Elektro Cobbe, Emka Machines, Fermod, Forrez, Geers Industrie, Halsberghe, IB Office, Impe Catering, Intertex, Linum Europe, Luyckx Dirk, Meerschaert G.R.J., Novy, Parket Center, philips Light Gallery, PPG Coatings, Pyfferoen, Quick Restaurant, Rent&Wash, Roelandt sign & print, Ronda Benelux, Transport De Rudder, Van den Hoven, Villa Interno, Ventilair Group, Artilignum, WAAK, Xalu,

Aanwezige partners : De Groene Vlam, De Mailingman, Delimco Invest, Flamée & Partners, Food Service Group, Futurn, Klaw, Mobima, Per-Sé, Real Internet Solutions, SasConsult, Wonterkur


Leden met volmacht
: Cambien Verzekeringen, Elektromat/Domotic Lounge, Ixina, Lecot,Meyhui, Novabil, Ockier Wegenbouw, Ringshopping Kortrijk Noord, TRIC


Aanwezige structurele partners
: Gemeente Kuurne, Stad Kortrijk, Leiedal.


Totaal aantal leden: 102
Totaal aanwezig partners : 12
Totaal aanwezige leden: 42
Totaal aantal volmachten van leden: 9
Aanwezige leden + volmachten: 51 aanwezig of vertegenwoordigd : er kan dus geldig vergaderd worden.

 

1. Ondertekenen ledenregister. Voorzitter Kurt Ghekiere verwelkomt de aanwezigen en start de vergadering met het overzicht van de agenda van de avond.


2. Francis Coelembier wordt als penningmeester van de Raad van Bestuur vervangen door Rik Bouckaert. Francis Coelembier blijft lid van de Raad van Bestuur.


3. Bestuurder Vincent Heuveneers wordt binnen de raad van bestuur vervangen door Bruno Devriese, de nieuwe manager van Ring Shopping Kortrijk Noord.


4. Donald Vandenberghe van Flamée & Partners geeft toelichting bij de balans 2014.


5. Parkmanager Annelies Corne geeft een overzicht van het jaar 2014 aan de hand van een presentatie. Daarbij wordt eveneens de agenda voor 2015 voorgesteld.


6. Binnenkort ontvangt elk lid en elke partner een vragenlijst waarbij gepolst wordt naar verbeterpunten voor de werking van vzw Bedrijvenpark Kortrijk-Noord.


7. Er staat een nieuwe NoonTalk over een flexibel verloningsplan op de agenda op 23 april 2015. 


8. Het aantal NoonWalks wordt in 2015 afgebouwd tot 3. De NoonWalks van de maanden juli en augustus worden vervangen door een event : Gemeenschappelijke inzet van de congé voor alle bedrijven op donderdag 2 juli vanaf 17u - BBQ op de Warande te Kortrijk.
Gelieve reeds vrij te houden in de agenda.9. Verder is het jaar 2015 het jaar van Bedrijven Contactdagen. Bedrijvenpark Kortrijk-Noord neemt deel met een half open standenconcept en een centrale, gemeenschappelijke bar. 
Er zijn nog enkele standen vrij. Bij interesse : meer info bij de parkmanager.


10. De ledenbijdrage blijft in 2015 onveranderd.


11. Debat : het informatief gedeelte van de avond wordt afgesloten met een debat onder leiding van Karel Cambien. Deelnemers aan het debat zijn de burgemeester van Kuurne Francis Benoit, eerste schepen van Kortrijk Rudolf Scherpereel, ondernemer AGC Mirodan Bouwglas : Wilfried Uittenhove, ondernemer INNI Group : Nico Declercq.

De onderwerpen van het debat zijn :

-Revitalisering van het bedrijvenpark

-Het bedrijvenpark gevestigd op zowel grondgebied Kortrijk als Kuurne – gevolgen

-Uitbreiding van het bedrijvenpark met 22 ha in combinatie met de huidige leegstand

-Visie op parkmanagement


12. Er wordt afgesloten met een netwerkreceptie met wijnen van commercieel partner Dercor.


U kan de volledige presentatie van Algemene Vergadering HIER herbekijken. 
Inhoud : 

-Welkom door de voorzitter
-Financiële rapportering 2014
-Jaaroverzicht 2014 en agenda 2015
-Debat
 

 

Verslag Algemene Vergadering 05/02/2014

Verslag Algemene Vergadering 05/02/2014 Conference Theatre @Barco, Woensdag 05/02/2014 om 18u30

Aanwezige leden: Albert Heijn België nv, Alumac Construct bvba, Aqualex bvba, Azerty nv, Ballonvaarten Nick Vermeulen, Barco nv, BCV Works bvba, Belgian Optical Supply bvba, Berlico nv, Blue Label bvba, Cambien Verzekeringen nv, Constructiewerkhuizen Vanhauwaert en Co nv, Covan Systems nv, Defoort nv, Delimco Invest nv, Dercor bvba, Devimo Consult nv, Emka Machines nv, Eurofrost nv, Fermod bvba, Flamée & Partners cvba, Forrez nv, Garage Moyaert bvba, Ghekiere Industries bvba, Halsberghe nv, Impe Catering nv, Intertex nv, K Motors bvba, Linum Europe nv, Loxam nv, Luyckx Dirk bvba, Meersschaert GRJ nv, Meubinex nv, Monard Dhulst Gent Kortrijk cvba, Novabil nv, Parketcenter bvba, Per-Sé bvba, Pyfferoen bvba, Real Internet Solutions bvba, Roelandt nv, Ronda Benelux nv, Saey nv, SasConsult bvba, SBS bvba, Stefanie’s Brasserie bvba, Transport De Rudder nv, Tric nv, Unizo Zuid-West-Vlaanderen, Van den Hoven nv, Vanneste Motors nv, Ventilair Group bvba, Villa Interno, Verhaeghe-Decock nv, Vertila nv, Volcke Aerosol Company nv, WAAK vzw, Wegenbouw Ockier nv, Wijnen Vanassche bvba, Wu Wei bvba, Zakenkantoor Van Gheluwe.

Leden met volmacht: A&X Fruy, Axxi vof, Bossuyt Winkelinrichting nv, Coelembier nv, De Mailingman bvba, Garage Devos-Capoen bvba, Hatuzzi bvba, Rococo CSB, Tiger Experience


Aanwezige structurele partners: Gemeente Kuurne, Stad Kortrijk, Leiedal, POM.


1. Ondertekenen ledenregister

a. Totaal aantal leden: 131
b. Totaal aanwezige leden: 60
c. Totaal aantal volmachten: 9
d. Algemeen totaal: 69 aanwezig of vertegenwoordigd.
e. Er kan dus geldig vergaderd worden.

2. Gastheer JP Tanghe verwelkomt de aanwezigen en trakteert op een demo van de nieuwste technologie: 3D geluid met aangepaste en spectaculaire beelden.

3. Voorzitter Kurt Ghekiere start de vergadering met het overzicht van de agenda van de avond. 

4. Bestuurder Katrien Van der Fraenen wordt binnen de raad van bestuur vervangen door Vincent Heuveneers, de nieuwe manager van Ring Shopping Kortrijk Noord.


5. Donald Vandenberghe van Flamée & Partners geeft toelichting bij de balans 2013. U kunt de balans bekijken en downloaden via deze link.


6. 2013 was het jaar van de opening van het BPKN-servicepunt met tal van activiteiten, 9 NoonWalks, de algemene vergadering, 2 Kukafees, 1 Pré-Congé-Drink en de coördinatie van 26 stands op de Bedrijvencontactdagen in Kortrijk Xpo.


7. Op gebied van communicatie scoort de vzw vrij goed met 30 nieuwsbrieven naar 3879 abonnees, goed voor 27335 unieke bezoekers en ongeveer 80000 pagina-views. Interessant voor de commerciële partners die samen € 10300 inkomsten genereren. BPKN scoort ook in de sociale media en alle leden met vestiging op BPKN werden vermeld in het magazine van Kuurne-Brussel-Kuurne 2013. Ook in de editie 2014 is dit het geval.


8. Ook in 2014 wordt ingezet op ‘nv gezond’. Het seizoen start met de organisatie van een bedrijfsrit voor fietsers en wielertoeristen tgv Kuurne-Brussel-Kuurne op 1 maart. Er zijn 7 NoonWalks voorzien, waarvan er nog slechts 2 geen gastbedrijf kennen. Hierbij oproep voor de maanden juni en juli. Ook teambuilding hoort bij nv gezond. Daarvoor gaan we een partnership aan met JCI Harelbeke die de Harelbeekse Bedrijven Sport Happening concentreert op BPKN. Als je weet dat Bossuyt Winkelinrichtingen de trofee vorig jaar won, dan maken we ons sterk dat we ook in 2014 tal van lokale bedrijven kunnen motiveren om deel te nemen. Alle info via www.hbsh.be .


9. Met de 10000 stappenclash willen we onze werknemers motiveren om meer te bewegen: de trap te nemen ipv de lift, ontspannen door te wandelen of te lopen, … Van april tot juni zal BPKN wedijveren met 4 andere bedrijvenparken om de titel van het fitste bedrijvenpark! Meer info volgt.


10. Op zondag 5 oktober 2014 zal BPKN fungeren als Zuidwestvlaams centrum bij de Open Bedrijvendag met logistieke steun van de Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne. Meer info op de infosessie op dinsdagmiddag 18 maart om 12u15. Uitnodiging volgt. Gelieve dit moment reeds in uw agenda te reserveren aub.


11. De voorzitter geeft enkele voorbeelden waarbij de leden beroep kunnen doen op de parkmanager en bevestigt dat de ledenbijdrage in 2014 onveranderd blijft.


12. BPKN verwelkomt nieuwe eigenaars: Pyfferoen, Alumac & Continuga/Strobbe. Futurn pakt de gebouwen van Barco aan door o.a. de bouw van een nieuw magazijn op de parking.


13. RIS won de Kuurne Award ‘Bedrijf van het Jaar 2013’ en De Computerfabriek won ‘Marketing van het Jaar’.


14. Dat consulting niet altijd duur hoeft te zijn, bewijst de toelichting van Flanders Logistics Consulenten: met de steun van de Vlaamse overheid stellen zij hun know-how m.b.t. logistiek zelfs GRATIS ter beschikking. Alle info via www.flanderslogistics.be . Zij werkten op BPKN al o.a. voor Saey en AGC.


15. In samenwerking met Intercommunale Leiedal kon de vzw de Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne overtuigen om de bewegwijzering definitief aan te pakken. In de presentatie vindt U een plan. Aan de hand van de gegevens uit de kruispuntbank worden havennummers toegekend per bedrijf. Deze havennummering zal efficiëntere mobiliteit garanderen.


16. Burgemeester Francis Benoit en Schepenen van mobiliteit Francis Watteeuw (Kuurne) en Marc Lemaitre (Kortrijk) geven toelichting bij de huidige en de toekomstige verkeerssituatie.


17. Kuurne voorziet een budget van €500.000 voor revitalisatie BPKN. Beslissing Kortrijk nog niet klaar.


18. Er wordt afgesloten met een netwerkreceptie met wijnen van commerciële partner Dercor.


Agenda


25 februari 2014 12u30 Toelichting infrastructuurwerken in aanwezigheid van de aannemers @WAAK

1 maart 2014 09u00 Fietstocht 40km in kader van Kuurne-Brussel-Kuurne
18 maart 2014 12u15 Infosessie Open Bedrijvendag
20 maart 2014 12u00 NoonWalk@Villa Interno
 

U kunt dit verslag ook hier downloaden.

De Powerpoint-presentatie kunt U hieronder bekijken.20140205 Algemene Vergadering vzw Bedrijvenpark Kortrijk-Noord from Bedrijvenpark Kortrijk-Noord vzw


Verslag Algemene Vergadering 06/02/2013

Verslag Algemene Vergadering 06/02/2013

Hippodroom Kuurne, woensdag 06/02/2013 om 18u30

Aanwezige leden: A&X Fruy, Barco nv, BCV Works, Belgian Optical Supply bvba, Berlico nv, Bladerdeeg Vanmarcke nv, Cambien Verzekeringen nv, Coelembier nv, Covan Systems nv, De Mailingman bvba, Delimco Invest nv, Devimo Consult nv, Devos-Capoen bvba, Devriese & Demeulemeester Verzekeringsmakelaars bvba, Emka Machines nv, Flamée & Partners, G4S nv, Gemeenteschool PIEnTER, Hatuzzi bvba, Impe Catering nv, Intertex nv, K Motors bvba, Keurslagerij ’t Charcuterietje, Lucardi, Luyckx Dirk bvba, Meubinex nv, Monard Dhulst Gent Kortrijk cvba, Novabil nv, Parketcenter bvba, Pyfferoen bvba, Real Internet Solutions bvba, Roelandt nv, Saey nv, SasConsult bvba, Securex vzw, Tric nv, Trimensies bvba, Van den Hoven nv, Ventilair Group bvba, Villa Interno, WAAK vzw, Wegenbouw Ockier nv, West-Lease nv, Zakenkantoor Van Gheluwe.

Leden met volmacht: ABC Labels bvba, Aqualex bvba, Artilignum, Avis Car To Rent bvba, Axxi vof, Ballonvaarten Nick Vermeulen, Bossuyt Winkelinrichting nv, Bouttens nv, CVM-PCM bvba, Defoort nv, Elektromat nv, Elexys nv, Fermod bvba, Fiers nv, Grafimon bvba, Herinco bvba, IB Office nv, Leiemeers Indoor, Linum Europe, Per-Sé bvba, Rent2Drive, Ronda Benelux nv, Vertila nv.

Aanwezige structurele partners: Gemeente Kuurne, Stad Kortrijk, Leiedal, POM & Sinergiek


1. Ondertekenen ledenregister

a. Totaal aantal leden: 128
b. Totaal aanwezige leden: 44
c. Totaal aantal volmachten: 21
d. Algemeen totaal: 65 aanwezig of vertegenwoordigd.
e. Er kan dus geldig vergaderd worden.

2. Burgemeester Francis Benoit verwelkomt de aanwezigen en bevestigt de inzet van de nieuwe legislatuur voor de Kuurnse ondernemers.

3. Voorzitter Kurt Ghekiere geeft voor de nieuwe leden een korte toelichting over het ontstaan van de vereniging.

4. De toevoeging van de twaalfde bestuurder (Lieven Berten) wordt bevestigd. Een overzicht van de bestuurders vindt U via http://www.kortrijk-noord.be/nl-8515-kortrijk-noord-raad-van-bestuur.html

5. De activiteiten van 2012 worden overlopen en de online communicatie/bezoek aan de website verloopt sterk stijgend. In 2012 waren er 14933 unieke bezoekers, waarvan 40% terugkerende bezoekers zijn. In januari 2013 waren er zelfs 4813 unieke bezoekers.

6. De balans 2012 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de algemene vergadering. Ze werd opgesteld door partner Flamée & Partners en is beschikbaar op de website.

7. Voorstelling programma 2013. Naast de opening van het servicepunt worden er verder 7 NoonWalks en 3 NoonTalks georganiseerd. In september is er een jobbeurs en in december wordt 387m² gehuurd op de Bedrijvencontactdagen. De bar wordt gemeenschappelijk uitgebaat. Het programma 2013 is beschikbaar op de website.

8. De planning van de infrastructuurwerken & mobiliteit wordt overlopen.

9. De laatste tijd zijn er regelmatig diefstallen (Scania, Joli, Bossuyt). Er wordt werk gemaakt van diefstalpreventie tijdens de komende NoonTalk en er wordt gevraagd om bij de minste verdachte bewegingen de politie of de parkmanager te verwittigen.

10. Op basis van de balans en de te verwachten inkomsten, acht de raad van bestuur het noodzakelijk om vanaf dit jaar een ledenbijdrage in te voeren. Daarbij werden de ledenbijdrages in de ons omringende bedrijvenparken opgevraagd en wordt een voorstel gemaakt. Bedrijven met minder dan 10 werknemers betalen jaarlijks €100, met 11 tot 50 werknemers €200, 51 tot 100 werknemers €300 en meer dan 100 werknemers €400. Voor partners (met zetel buiten het werkgebied) gelden dezelfde voorwaarden, maar het bedrag is dan telkens de helft. Navraag tijdens de afsluitende receptie leverde alleen positieve geluiden omtrent dit voorstel.

11. Verschillende leden wensen hun vestigingen op het bedrijvenpark en/of op andere plaatsen onderling te verbinden via een glasvezelnetwerk. Telenet heeft al op het grote deel van het bedrijvenpark een glasvezelnetwerk in de grond en overweegt een uitbreiding n.a.v. de rioleringswerken. Telenet geeft een bedrijfsvoorstelling en verloot 2 iPhones onder de aanwezigen.

12. Op de hippodroom wordt een duo-drafren gehouden met twee paarden. 2 gelukkigen mogen deelnemen aan deze nieuwe vorm van teambuilding in samenwerking met Kuurne Arena.

13. Receptie, verzorgd door A & X Fruy.

U kunt dit verslag ook hier downloaden.

De Powerpoint-presentatie (inclusief Telenet) kunt U bekijken via deze link.

Verslag Algemene Vergadering 20/02/2012

Verslag Algemene Vergadering 20/02/2012 Gemeentehuis Kuurne, Maandag 20/02/2012 om 18u30

Aanwezige leden: Barco nv, Belgian Optical Supply bvba, Berlico nv, Coelembier nv, Coopman Liften nv, Covan Systems nv, Delimco Invest nv, Devimo Consult nv, Devos-Capoen bvba, Devriese & Demeulemeester Verzekeringsmakelaars bvba, Emka Machines nv, Fermod bvba, Garage Vandecasteele nv, Ghekiere Industries bvba, Grandi-Joost bvba, Impe Catering nv, Intertex nv, Linum Europe nv, Luyckx Dirk bvba, Open Haard Center Defoort nv, Parketcenter bvba, Total Brugsepoort bvba, Real Internet Solutions bvba, Rigole bvba, Roelandt nv, Ronda Benelux nv, Saey nv, SasConsult bvba, SBS bvba, Tric nv, Van den Hoven nv, Vanmeers bvba, WAAK vzw, West-Lease nv

Leden met volmacht: Ballonvaarten Nick Vermeulen, Cambien Verzekeringen, Elektromat nv, Grafimon bvba

Aanwezige partners: Acoustic Technics Devogele bvba, De Mailingman bvba, Easy Fit Control bvba, Flamée & Partners cvba, GBL Communicatie bvba, Monard-D’Hulst Gent Kortrijk cvba, Per-Sé bvba, Restaurant Merlot, Vertila nv

1.Ondertekenen ledenregister
a.Totaal aantal leden: 67
b.Totaal aanwezige leden inclusief volmachten: 38
c.Totaal aantal partners: 19
d.Totaal aanwezige partners: 9
e.Algemeen totaal: 86 (67+19) waarvan 47 (38+9) aanwezig of vertegenwoordigd.
f.Er kan dus geldig vergaderd worden.

2.Burgemeester Carl Vereecke verwelkomt de aanwezigen en spreekt hen toe a.d.h.v. drie vergelijkingen: één met een gezegde van Julius Caesar (Veni, vidi, vici), één met een vergelijking met een bokaal met stenen en één met de kaars van Pierre Guillet.

3.Welkom door Voorzitter van de Raad van Bestuur Kurt Ghekiere

4.Parkmanager Bert Demeulemeester stelt de leden van de Raad van Bestuur voor en geeft een toelichting bij het project.

5.De statuten worden goedgekeurd. Artikel 6 van het huishoudelijk reglement wordt aangepast. De woorden ‘derde maandag van februari’ worden vervangen door ‘eerste woensdag van februari). Dit om reden dat de derde maandag van februari af en toe in de krokusvakantie valt, wat het voor veel leden onmogelijk maakt aanwezig te zijn. 

6.De balans 2011 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Ze werd opgesteld door partner Flamée & Partners en is beschikbaar op de website (Home/Vereniging/Algemene Vergadering). 

7.Voorstelling programma 2012. De volgende activiteit wordt de eerste ‘Noonwalk’, een interbedrijfswandeling op donderdag 15 maart, waarbij het de bedoeling is om de werknemers en –gevers te motiveren tot beweging tijdens de middagpauze. Op 2 plaatsen in het Bedrijvenpark (telkens 1 in Kortrijk en 1 in Kuurne) wordt er koffie en fruit gratis aangeboden. Er zijn flyers beschikbaar en kunnen worden meegenomen na de vergadering. De parkmanager bezorgt ze op aanvraag. De flyer is ook digitaal beschikbaar op de website. Het verdient aanbeveling die zo veel mogelijk te verspreiden bij het personeel. Verder wordt uitleg gegeven bij alle andere geplande activiteiten. Het programma 2012 is beschikbaar op de website (Home/Programma 2012). Er wordt contact opgenomen met de deelnemers aan de Bedrijvencontactdagen Kortrijk 2011 in hoeverre een groepsstand met de leden van het Bedrijvenpark op de Bedrijvencontactdagen 2013 opportuun is.

8.Artikel 7 van het huishoudelijk reglement wordt bevestigd: voor boekjaar 2012 wordt geen lidgeld gevraagd. In 2013 zal dit vermoedelijk wel het geval zijn.

9.Ignace Braecke van Intercommunale Leiedal geeft toelichting bij de toekomstige uitbreiding van het Bedrijvenpark. Zijn presentatie staat online op de website. (Home/Immo)

10.Katrien Galloo van Kanaal 127 geeft toelichting bij de mogelijkheden van een servicepunt, waarvoor in het voorjaar een bevraging wordt georganiseerd. Haar presentatie staat online op de website (Home/Structurele Partners/Kanaal 127)

11.Receptie, verzorgd door Impe Catering.

U kunt dit verslag ook downloaden. 

 

Verslagen

Event Manager | Maître d’hotel 6/3/2019

Fruy is een kwalitatieve belevings-cateraar met net dat ietsje meer. Wij verzorgen kwalitatieve evenementen vanaf 40 tot 2000 personen. Fruy bestaat uit een jong en sterk team dat verder blijft groeien en ontwikkelen. Onze bedrijfswaarden – Passie, Creativiteit, Excellent en Ondernemend – staan hierbij centraal. Passen deze woorden bij jou? Heb jij de nodige culinaire ervaring of interesse? Zie je het zitten om mee te ondernemen en kun je goed zelfstandig werken? Wij zoeken een Event manager | Maître d’hotel

SUCCESVOLLE NOONWALK@BOUWMATERIALEN VERHELST 16/2/2019

Op 13 december 2018 hebben een 90-tal ‘noonwalkers’ een bezoek gebracht aan de nieuwe toonzaal van Bouwmaterialen Verhelst, Ringlaan 26b te Kuurne.