Gevaarlijk kruispunt wordt aangepast

19/3/2014
Gevaarlijk kruispunt wordt aangepast Op aandringen van vzw BPKN wordt het kruispunt Izegemsestraat/Industrielaan op grondgebied Heule aangepakt. In een recent verleden werden al enkele kleine ingrepen gedaan, maar nu werd beslist om de situatie grondiger aan te pakken.Het Plan Nieuw Kortrijk schuift verkeersveiligheid als één van de topprioriteiten vooruit. Ook uit de bevraging van Kortrijk Spreekt blijkt dat verkeersveiligheid één van de hoofdbekommernissen is van de burgers.

Daarom maakt de stad een budget vrij om per jaar een gevaarlijk kruispunt met infrastructurele maatregelen aan te pakken.

We kunnen spreken van een stedelijk “zwartepuntenplan”.

Voor alle kruispunten op gemeentewegen werden bij de Politiezone Vlas de ongevallencijfers voor de periode 2008-2012 opgevraagd.  Het gaat hier enkel over ongevallen die door de politiediensten werden geregistreerd. Ongevallen waarbij de politie niet tussen is gekomen, maar waarvoor enkel het aanrijdingsformulier werd ingevuld, zijn dus niet opgenomen. De kruispunten van gewestwegen zijn niet in deze lijst opgenomen omdat die onder het beheer van het Vlaams Gewest vallen. Ook voor de kruispunten van gemeentewegen met gewestwegen is het Vlaams Gewest bevoegd. 

Voor de 20 gevaarlijkste kruispunten werd bekeken of ze in aanmerking komen voor een heraanleg. Op bepaalde kruispunten zijn recent al kleine ingrepen gebeurd, waarvan eerst het effect wordt afgewacht. Zo werd op het kruispunt Damkaai – IJzerkaai een verkeersspiegel geplaatst om de zichtbaarheid van de autobestuurders komende uit de Damkaai op de fietsers in de IJzerkaai te verbeteren. Op het kruispunt André Devaerelaan – Burgemeester Gillonlaan  werden recent rijbaankussens geplaatst. Verwacht wordt dat hierdoor het aantal (en de ernst van de) ongevallen zal afnemen.

Op basis van een analyse van selecteert het stadsbestuur volgende kruispunten voor herinrichting in de periode 2014-2018:

Hugo Verriestlaan – Volksvertegenwoordiger de Jaegerelaan

Izegemsestraat – Industrielaan

Groeningelaan – Groeningepoort - Leeuw van Vlaanderenlaan

Deerlijksestraat – Hippodroomstraat – Zandbergstraat - Vennestraat

Hugo Verriestlaan - Lode de Boningelaan - Graaf Boudewijn IX-laan - Wandelingstraat

De geselecteerde  kruispunten zijn allemaal op belangrijke fietsroutes gesitueerd. Een extra voordeel is dus dat hierdoor ook de veiligheid van de fietsers op die fietsroutes verbetert.

De kruispunten in de onmiddellijke omgeving van het station zijn niet weerhouden in de lijst. Tijdens de komende werken in de stationsomgeving zal de verkeerscirculatie in deze omgeving immers regelmatig wijzigen. Per fase zullen die kruispunten dan met tijdelijke maatregelen verkeersveilig ingericht worden.

Voor het opmaken van het ontwerp van de herinrichting van de kruispunten zal de stad beroep doen op de aanwezige know-how binnen de eigen stadsdiensten.

Bron: Website Stad Kortrijk 
Terug

Home

NOONWALK@BOUWMATERIALEN VERHELST 4/12/2018

13 DECEMBER 2018 VAN 12U00 TOT 13U00 ! BPKN verwelkomt alle medewerkers van Kortrijk-Noord tussen 12u00 en 13u00 in de nieuwe toonzaal van Bouwmaterialen Verhelst, Ringlaan 26b te Kuurne. Zoals steeds is een hapje en een drankje voorzien, dit voor slechts 3,00 euro.

ALGEMENE VERGADERING 18/02/2019. SAVE THE DATE 4/12/2018

De Algemene vergadering van Bedrijvenpark Kortrijk-Noord zal plaatsvinden in de nieuwe Barco One Campus, Beneluxpark 21 te Kortrijk. De vergadering start om 18.00 uur, gevolgd door een gezellig en smakelijk netwerkmoment. We kunnen u nu reeds meegeven dat Barco, voorafgaand aan de Algemene Vergadering, een rondleiding organiseert voor alle ge´nteresseerde genodigden. Uur van afspraak voor deze unieke rondleiding : 16.00 uur ter plaatse. De uitnodiging en verdere informatie volgt.