Het afschakelplan

10/9/2014
Het afschakelplan De gemeente Kuurne en stad Kortrijk hebben de lijst ontvangen van de straten die mogelijks worden afgeschakeld in het kader van het afschakelplan elektriciteit. Bijna 80 % van de gemeente Kuurne valt hieronder. Voor Kortrijk valt een veel kleinere oppervlakte in dit gebied. Maar het komt erop neer dat het volledige Bedrijvenpark Kortrijk-Noord wel tot het afschakelgebied behoort.
Hoe gaat het in zijn werk ?

De uiterste maatregel om de instorting van het net te voorkomen, is het afschakelplan. De modaliteiten van het afschakelplan werden bij Ministerieel Besluit van 3 juni 2005 vastgelegd. Bij schaarste is het de overheid die de beslissing neemt om het verbruik te beperken. In het afschakelplan zullen eindafnemers van een aantal zones, geografisch verspreid over het hele land, voor een beperkte duur (2 á 3 uur) van de elektriciteitsbevoorrading afgeschakeld worden. De afschakeling gebeurt in principe enkel tussen 17.00u en 20.00u. Wanneer een langere afschakeling noodzakelijk blijkt, dan zal een rotatie van de afgeschakelde zones ingesteld worden.

Elia kan een dreiging tot schaarste al tot 7 dagen vooraf detecteren.Wanneer er sprake is van een acute fase dan zal er 6 dagen voor de eigenlijke schaarste door de FOD Economie gestart worden met communicatie en zal er een sensibiliseringscampagne (om minder energie te verbruiken) opgestart worden.

Het is pas 24 uur voor de eigenlijke afschakeling dat men zal kunnen bevestigen of er effectief tot een afschakeling zal overgegaan worden.

Er zullen per keer 1 of 2 zones, goed voor een verbruik van 500 MW worden uitgeschakeld. Er zal nooit twee keer na elkaar hetzelfde gebied worden getroffen.

De eerste gemeenten die zullen worden afgeschakeld zijn degene die verenigd zijn in de zogenaamde zone 6. Daarin zitten per provincie een vijftal gemeenten. Vervolgens volgt zone 5, zone 4, zone 3, zone 2 en tot slot zone 1.

Kuurne en Kortrijk zijn opgenomen in zone 4, wat betekent dat we pas na zone 6 en 5 kunnen afgeschakeld worden. De kans dat dit gebeurt is miniem.We zijn voorbereid

Vanuit de gemeentelijke veiligheidscel van de gemeente Kuurne worden volgende acties / maatregelen genomen om ons voor te bereiden op dit afschakelplan.

Eerst en vooral is het een belangrijke taak als gemeentelijke overheid om de bevolking te sensibiliseren om minder energie te verbruiken.

Er is een overkoepelend overleg met de vertegenwoordigers van alle disciplines binnen de noodplanning (brandweer, Rode Kruis, politie, gemeentelijke diensten), ook andere belangrijke partijen (huisartsen, Bedrijvenpark Kortrijk-Noord, Eandis, …) zullen bij dit overleg worden betrokken.

Afhankelijk van de risico’s die binnen de gemeente Kuurne aanwezig zijn, worden de nodige maatregelen uitgewerkt. Alles wordt concreet vertaald in een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP).

Ook Kortrijk werkt aan een goed onderbouwd noodplan.Geen paniek , enkel goed voorbereiden

Het Parkmanagement van Bedrijvenpark-Kortrijk Noord werkt samen met de gemeente Kuurne en de stad Kortrijk aan een concreet actieplan. De bedrijven worden hierbij betrokken door de nodige vraagstellingen en informatieverstrekking. 

 

 

Terug

Home

Event Manager | Maître d’hotel 6/3/2019

Fruy is een kwalitatieve belevings-cateraar met net dat ietsje meer. Wij verzorgen kwalitatieve evenementen vanaf 40 tot 2000 personen. Fruy bestaat uit een jong en sterk team dat verder blijft groeien en ontwikkelen. Onze bedrijfswaarden – Passie, Creativiteit, Excellent en Ondernemend – staan hierbij centraal. Passen deze woorden bij jou? Heb jij de nodige culinaire ervaring of interesse? Zie je het zitten om mee te ondernemen en kun je goed zelfstandig werken? Wij zoeken een Event manager | Maître d’hotel

SUCCESVOLLE NOONWALK@BOUWMATERIALEN VERHELST 16/2/2019

Op 13 december 2018 hebben een 90-tal ‘noonwalkers’ een bezoek gebracht aan de nieuwe toonzaal van Bouwmaterialen Verhelst, Ringlaan 26b te Kuurne.