10 belangrijke wijzigingen voor uw bedrijf in 2015

15/12/2014
10 belangrijke wijzigingen voor uw bedrijf in 2015 Wordt 2015 echt een gelukkig nieuw jaar voor uw onderneming? Ongetwijfeld, als het van uw ondernemerslust afhangt! Maar verlies zeker deze tien wetswijzingen niet uit het oog …

 

1: beperking van de toegang tot tijdskrediet

De uitkering voor tijdskrediet zonder reden wordt afgeschaft. Het gemotiveerde tijdskrediet (bijvoorbeeld voor de opvoeding van kinderen of bijstand aan een ziek familielid) wordt uitgebreid tot maximum twaalf maanden. De leeftijd waarop men, tegen het einde van de loopbaan, toegang krijgt tot tijdskrediet, wordt van 55 tot 60 jaar opgetrokken. Uitzonderingsstelsels vanaf 50 jaar worden afgeschaft.
2: hervorming van het overlevingspensioen

Bij vroegtijdig overlijden van de echtgenote/echtgenoot, wordt de leeftijd waarop de weduwnaar/weduwe recht krijgt op een overlevingspensioen progressief verhoogd vanaf 1 januari 2015. De leeftijd van 45 jaar neemt met zes maanden per jaar toe, om in 2025 50 jaar te bereiken.
3: hervorming van de berekening van het pensioen voor loontrekkenden

Vanaf 2015 wordt met het jaar van pensioen rekening gehouden om het bedrag van de pensioenuitkering te bepalen. Tot nu toe gebeurde de berekening aan de hand van de twee kalenderjaren die de pensioendatum voorafgingen. Dit kon nadelig zijn voor de persoon die in oktober of november met pensioen vertrok. Bovendien wordt het kalenderjaar als carrière-eenheid vervangen door de voltijdse werkdag (VTE). De volledige loopbaan, die gelijk stond met maximum 45 kalenderjaren, wordt nu omgezet in 14.040 VTE.
4: versterking van de structurele lastenvermindering

De forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen (RSZ), die nu al van toepassing is op de werkgevers van de privésector, wordt in drie stappen versterkt op 1 januari 2015, 2017 en 2019. Op elk van deze data neemt de forfaitaire vermindering met 14 euro per werknemer toe (vanaf 1 januari bedraagt ze 480 euro). Tegelijkertijd zal de ‘lageloongrens’ voor de toekenning van een bijkomende trimestriële vermindering op elk van die drie data met 480 euro toenemen. De huidige lageloongrens zal op die manier van 5560,49 naar 6040,49 euro stijgen.
5: inschakelingsuitkeringen tot 36 maanden beperkt

Deze maatregel werd door de uittredende federale regering beslist, met de bedoeling de inschakelingsuitkeringen (de voormalige wachtuitkeringen) voor jonge werkzoekenden die nog nooit hebben gewerkt, tot drie jaar te beperken. In sommige omstandigheden kan deze periode van 36 maand worden verlengd. De maatregel werd in feite op 1 januari 2012 van kracht, maar de eerste gevolgen worden pas drie jaar later werkelijk voelbaar.
6: nieuw Europees belastingstelsel op elektronische diensten

Vanaf 1 januari 2015 zal de btw op bepaalde diensten (elektronische diensten, telecommunicatie, radio en televisie) betaalbaar zijn in de EU-lidstaat waar de koper woont. Dat betekent dat de leverancier btw zal moeten betalen in alle landen waar zijn klanten zich bevinden. Deze formule, die al op b2b-relaties wordt toegepast, wordt in feite tot de b2c-handel uitgebreid.
7: lancering van het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) in de Horeca

Vanaf januari zullen de uitbaters van horecazaken het omzetpercentage uit ter plaatse genuttigde maaltijden moeten berekenen. Indien dit aandeel 10 % bereikt of overschrijdt, zullen de uitbaters voor het einde van 2015 een GKS met VAT Signing Card moeten installeren.
8: afschaffing van Proton

Sinds 1 oktober werd het herladen van Protonkaarten geleidelijk stopgezet. Vanaf 1 januari kan het systeem niet meer voor betalingen worden gebruikt. De ‘elektronische portemonnee’ Proton werd in 1996 door het toenmalige Banksys gelanceerd, maar werd doorheen de jaren hoe langer hoe minder gebruikt.
9: herziening van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen van zelfstandigen aan de hand van het inkomen van het lopende jaar berekend, en niet langer in functie van de drie afgelopen jaren. Deze nieuwe berekeningsformule is bedoeld om dichter aan te leunen bij de schommelingen van het inkomen.
10: een enkele bemiddelaar voor alle consumptiegebonden geschillen

De wet van 4 april 2014 voorziet in een nieuwe buitengerechtelijke regeling van geschillen, waardoor ondernemingen worden verplicht de behandeling van klachten te organiseren, en waardoor de consument, bij uitblijven van een minnelijke schikking, zich tot de Bemiddelingsdienst kan richten. Er bestonden al zes bemiddelingsdiensten, namelijk voor telecommunicatie, energie, spoorwegen, postdiensten, bankwezen en verzekeringen. Met de nieuwe wet worden die samengebracht tot een enkel loket dat belast is met de ontvangst van klachten en de overdracht aan het bevoegd orgaan, tenzij het loket ze zelf behandelt. Dit stelsel wordt vanaf 1 januari operationeel.


(Artikel uit Vlaanderen Manager)

 

Terug

Event Manager | Maître d’hotel 6/3/2019

Fruy is een kwalitatieve belevings-cateraar met net dat ietsje meer. Wij verzorgen kwalitatieve evenementen vanaf 40 tot 2000 personen. Fruy bestaat uit een jong en sterk team dat verder blijft groeien en ontwikkelen. Onze bedrijfswaarden – Passie, Creativiteit, Excellent en Ondernemend – staan hierbij centraal. Passen deze woorden bij jou? Heb jij de nodige culinaire ervaring of interesse? Zie je het zitten om mee te ondernemen en kun je goed zelfstandig werken? Wij zoeken een Event manager | Maître d’hotel

SUCCESVOLLE NOONWALK@BOUWMATERIALEN VERHELST 16/2/2019

Op 13 december 2018 hebben een 90-tal ‘noonwalkers’ een bezoek gebracht aan de nieuwe toonzaal van Bouwmaterialen Verhelst, Ringlaan 26b te Kuurne.