Job Crafting

26/5/2015
Job Crafting Hoewel onderzoek naar job crafting nog in de kinderschoenen staat, dragen de beschikbare resultaten tot op heden bij tot een positief verhaal. Werknemers kunnen wel degelijk zelf veranderingen aanbrengen in hun werk en dit zorgt onder andere voor een sterkere betrokkenheid, meer bevlogenheid, arbeidstevredenheid en performantie. Ook uw onderneming kan deelnemen aan dit onderzoek van de K.U.L.
Een onderzoeksteam binnen de groep arbeids- en organisatiepsychologie aan de KU Leuven doet in het kader van een masterproef onderzoek rond het boeiende “job crafting” onder begeleiding van Dra. Els Vanbelle., Prof. Hans De Witte en Prof. Anja Van den Broeck.


Job wat? Job crafting: een nieuw perspectief op job design.

Steeds meer worden werknemers aangemoedigd zelf een actieve rol op te nemen in het vormgeven van hun job volgens hun persoonlijke behoeften, voorkeuren en interesses. Aan de hand van job crafting brengen werknemers zelf veranderingen aan in hun job om een optimaal functioneren na te streven.

Hoewel onderzoek naar job crafting nog in de kinderschoenen staat, dragen de beschikbare resultaten tot op heden bij tot een positief verhaal. Werknemers kunnen wel degelijk zelf veran- deringen aanbrengen in hun werk en dit zorgt onder andere voor een sterkere betrokkenheid, meer bevlogenheid, arbeidstevredenheid en performantie.

In dit onderzoek, dat kadert in het ruimere doctoraatsonderzoek van Els Vanbelle, gaat men niet alleen in op de vraag naar gevolgen voor het individu en de organisatie maar bestudeert men ook wat werknemers dan zoal doen en welke factoren job crafting kunnen stimuleren. Op die manier wordt bijgedragen tot zowel een beter begrip als praktische relevantie van het gedrag (bv. ontwikkelen van trainingen of interventies).


Voor dit onderzoek is men op zoek naar organisaties en werknemers die willen verder helpen door deel te nemen. Aan de hand van twee bevragingsmomenten over een periode van 6 maanden brengt men de relevante informatie in kaart waardoor men conclusies kan trekken over wat job crafting precies is, wat het kan betekenen voor de werknemer of organisatie en hoe job crafting kan worden aangemoedigd. Het invullen van de vragenlijst neemt een 30tal minuten in beslag.

Uiteraard worden de verzamelde antwoorden vertrouwelijk verwerkt en teruggekoppeld. Als wederdienst krijft u een terugkoppeling van de belangrijkste resultaten na afronding van de masterproef. Bovendien ontvangt u een organisatie-specifiek feedbackrapport met een terugkoppeling van de beschrijvende resultaten alsook een antwoord op de belangrijkste onderzoeksvragen vanaf een volwaardige deelname van minstens 50 werknemers, dit om de anonimiteit te kunnen vrijwaren.


Door deel te nemen levert u met andere woorden niet alleen een belangrijke bijdrage aan een onderzoek naar job crafting, maar kan u tevens zinvolle informatie vergaren inzake de job crafting mogelijkheden en relevantie binnen uw organisatie.


Interesse?

Neem gerust contact op via marie.casier@student.kuleuven.be of lena.demeulenaere@student.kuleuven.be 
Terug

Home

Magazijniers / 2 ploegen Linum 12/2/2019

Linum is gespecialiseerd in de distributie van cateringmateriaal en koeltechnieken, uitsluitend aan bedrijven. Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar extra magazijniers om het team te versterken. Vanaf september 2019 zal je werken in een volledig vernieuwd magazijn.

zwart kruispunt Noordlaan-Industrielaan aangepakt 20/12/2018

Begin 2000 gebeurden enkele zware en dodelijke ongevallen ter hoogte van het kruispunt Noordlaan/Industrielaan. Door de groei van het verkeer en verdere recente uitbreiding van Kortrijk-Noord, het grootste bedrijvenpark in de regio werd het hoog tijd om in te grijpen. Het zwarte kruispunt werd naar voor geschoven op de agenda. Met deze maatregelen willen we vermijden dat er in de toekomst nog zware ongevallen gebeuren.