Vanaf 1 april 2016: aanpassingen aan enkele steunmaatregelen

29/3/2016
Vanaf 1 april 2016: aanpassingen aan enkele steunmaatregelen Met de oprichting van het nieuwe Agentschap Innoveren & Ondernemen worden de interpretatie van de kmo-definitie, de vroegst mogelijke startdatum en de uitbetaling van de eerste schijf van enkele steunmaatregelen op elkaar afgestemd.. De wijzigingen gaan in vanaf 1 april 2016 voor de strategische transformatiesteun, de strategische ecologiesteun en de rentetoelage voor hinder bij openbare werken. Voor de ecologiepremie-plus gaan de wijzigingen in op 1 juli 2016.
De interpretatie van de kmo-definitie

Deze wijziging wordt toegepast op de strategische transformatiesteun, strategische ecologiesteun, rentetoelage voor hinder bij openbare werken en ecologiepremie-plus

De interpretatie van de kmo-definitie vindt u via deze link. Belangrijk hierbij is dat voor de bepaling van de bedrijfsgrootte zal worden gekeken naar de twee boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening. Bij de steunaanvraag moet de onderneming het blokdiagram over de aandeelhoudersstructuur invullen. Het standaard blokdiagram vindt u via volgende link.De vroegst mogelijke startdatum

Deze wijziging wordt toegepast op de strategische transformatiesteun, strategische ecologiesteun en ecologiepremie-plus

De aanvraag moet worden ingediend vóór de start van het transformatieproject. Voor aanvragen vanaf 1 april 2016 is de vroegst mogelijke startdatum van het project de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend Een uitzondering hierop is EP-Plus, voor die maatregel geldt deze wijziging vanaf 1 juli 2016.

De aanvraag moet dus in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de investeringen of opleidingen werkelijk starten, worden ingediend.De uitbetaling van de eerste schijf

Deze wijziging wordt toegepast op de strategische transformatiesteun, strategische ecologiesteun en ecologiepremie-plus

Projecten zullen niet langer een eerste schijf kunnen aanvragen bij de start van hun project maar enkel als kan aangetoond worden dat er 30% van hun opleidingen of investeringen voltooid zijn. 

Meer info vindt u via deze link.

Terug

Home

Magazijniers / 2 ploegen Linum 12/2/2019

Linum is gespecialiseerd in de distributie van cateringmateriaal en koeltechnieken, uitsluitend aan bedrijven. Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar extra magazijniers om het team te versterken. Vanaf september 2019 zal je werken in een volledig vernieuwd magazijn.

zwart kruispunt Noordlaan-Industrielaan aangepakt 20/12/2018

Begin 2000 gebeurden enkele zware en dodelijke ongevallen ter hoogte van het kruispunt Noordlaan/Industrielaan. Door de groei van het verkeer en verdere recente uitbreiding van Kortrijk-Noord, het grootste bedrijvenpark in de regio werd het hoog tijd om in te grijpen. Het zwarte kruispunt werd naar voor geschoven op de agenda. Met deze maatregelen willen we vermijden dat er in de toekomst nog zware ongevallen gebeuren.