ENGIE versnelt haar investeringen in groene mobiliteitsoplossingen en kiest G&V Energy als partner

28/4/2016
ENGIE versnelt haar investeringen in groene mobiliteitsoplossingen en kiest G&V Energy als partner In de Antwerpse haven wordt een LNG & CNG tankstation voor wegvervoer gebouwd. De hele installatie zal beheerd worden in samenwerking met de partner die zal instaan voor de commerciële en operationele exploitatie van de installatie en waarop LNG van ENGIE LNG Solutions zal aangeboden worden, namelijk G&V Energy.

De energiesector is helemaal in beweging. Er staan grote uitdagingen voor de deur inzake klimaat en om die aan te gaan, moeten we anders energie verbruiken en produceren dan nu. We noemen dit de energietransitie. ENGIE gelooft sterk in haar rol als grote speler om hier wereldwijd het voortouw in te nemen en werkte een strategie uit dat steunt op 4D’s: decarbonisatie en dus daling van de CO2- uitstoot, decentralisatie met meer lokale productie, digitalisering van haar oplossingen en daling van het verbruik.

Om naar een meer duurzamer energetisch model over te gaan en een belangrijke daling van die CO2-uitstoot te bekomen, is het aanpakken van de mobiliteitskwestie essentieel. Bovendien vraagt de steeds toenemende verstedelijking ook om nieuwe oplossingen voor de doorstroming van het verkeer, de milieu-impact en het energieverbruik.

Het transport van personen en goederen vraagt enorm veel energie en brengt grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer. In Europa bijvoorbeeld is 30% van de CO2-uitstoot te wijten aan wegtransport en zijn gemotoriseerde verplaatsingen goed voor 18% van de totale uitstoot van broeikasgassen.

Om deze cijfers te doen dalen, zijn twee dingen noodzakelijk: verandering van gedrag en technologische vooruitgang.


ENGIE wil die uitdaging mee aangaan om zo haar positie als leider en partner in de energietransitie te versterken en nu ook de referentie te worden in het aanbieden van duurzame mobiliteitsoplossingen aan haar klanten.

Ze doet dit door massaal te investeren in de uitrol van innoverende en duurzame mobiliteitsoplossingen om zo de negatieve effecten van die verstedelijking te beperken (congestie, energieverbruik, vervuiling en lawaai). Liefst doet ze dit in samenwerking met verschillende erkende partners overal ter wereld.LNG en CNG maken deel uit van de oplossing

Als grote speler in de energiesector biedt ENGIE reeds een breed gamma van oplossingen aan voor de industrie, maar ook aan steden en gemeenten om zo niet alleen de vervuiling en de CO2-uitstoot te verminderen, maar ook de files en het geluid aan te pakken. ENGIE gelooft naast andere spelers in die markt, in de doeltreffendheid van vloeibaar aardgas (LNG), gecomprimeerd aardgas (CNG) en biogas om de uitstoot van vervuilende gassen te doen dalen.

Ondanks het groeipercentage van +78% tussen 2014 en 2015, vertegenwoordigen voertuigen op aardgas vandaag slechts 0,1% van alle voertuigen in België of ongeveer 3300 voertuigen. In Nederland zijn dat er al 15 000. Aardgas is nochtans een stillere, veilige en ten opzichte van diesel voordelige, maar vooral schone brandstof en daarom zeer geschikt voor wegtransport aangezien deze steeds meer te maken krijgt met strengere milieueisen. Het gebruik van aardgas resulteert in significante reducties van CO2, SOx, NOx en stoot amper fijnstof uit.

Wanneer bedrijven, lokale overheden en andere geïnteresseerden hun CO2-voetafdruk willen beperken en de transitie willen maken naar een duurzamere vloot, moeten ze een bewuste keuze maken. Een keuze die gebaseerd is op hun noden, en in functie van hun activiteiten, maar ook hun budget. Moeten er enkel korte trajecten uitgevoerd worden met lichte voertuigen, dan kiezen ze best voor de emissievrije optie: elektrische voertuigen. Indien de continuïteit van hun activiteiten gegarandeerd moet blijven, een grotere afstand overbrugd moet worden en er zwaardere voertuigen nodig zijn dan wordt er best gekozen voor CNG of LNG. De autonomie van voertuigen op CNG is vergelijkbaar met traditionele voertuigen. Ze hebben een actieradius van ongeveer 400 kilometer op CNG en beschikken ook over een benzinetank waar ze nog eens minstens 300 kilometer mee verder kunnen rijden.

CNG is dus de ideale aanvulling op de elektrische mobiliteit die meer geschikt is voor kortere trajecten en LNG is ideaal voor de langere afstanden en zwaar transport.Kaai 526/528 in haven van Antwerpen als spil voor Alternatieve Energiehub

De haven van Antwerpen heeft na een tenderprocedure ENGIE als concessionaris en commerciële exploitant gekozen voor een periode van 30 jaar, voor de bouw van een nieuw concept; een Alternatieve Energiehub voor mobiliteit en transport in de Antwerpse haven.

De combinatie van het aanbod LNG, CNG en elektriciteit vormen de speerpunten. Er komt een efficiënt shore-to-ship LNG bunkerstation voor de binnenvaart en kleine kustvaarders, baggerschepen en sleepboten; de eerste in Europa. Daarnaast komt er ook een LNG en CNG tankstation voor wegvoertuigen en snelladers voor elektrische voertuigen. De uitbouw is een samenwerking tussen enkele dochterbedrijven van de ENGIE Groep. ENGIE LNG Solutions zal als concessiehouder de commerciële exploitatie verzorgen. De bouw, het onderhoud en het beheer zal worden uitgevoerd door ENGIE Fabricom en ENGIE Cofely. Het is een zero emissie installatie door het boil-off optimalisatieproces (zie kaderstuk infra).

De concessie gaat in vanaf 1 oktober 2016, en de eerste fase van de infrastructuur zal operationeel zijn eind 2017.

Om dit project te kunnen realiseren werd een consortium opgericht bestaande uit verschillende bedrijven1. Deze partners zetten hun schouders onder dit project omdat ze mee willen werken aan de verduurzaming van de mobiliteitssector en willen bijdragen aan de energietransitie.Eerste LNG shore-to-ship bunkerstation voor binnenscheepvaart in Europa

Het LNG bunker- en tankstation zal bestaan uit een zelfstandige eenheid met de nodige permanente LNG opslagcapaciteit en een flexibele bunkerarm. Afhankelijk van het volume en de verbindingsgrootte van de LNG brandstoftank van het schip kunnen één of beide pompen van de LNG bunkerinstallatie worden gebruikt voor het bunkeren. De verbinding van een LNG feeder schip voor het vullen van de LNG opslagtank zal met dezelfde aansluiting gebeuren. De installatie zal worden bediend door ENGIE personeel.

Met de realisatie van een LNG-bunkerstation zal LNG vanaf 2017 permanent en continu beschikbaar zijn in de Antwerpse haven.LNG & CNG tankstation voor wegvervoer

Daarnaast zal op deze locatie ook een LNG en CNG tankstation voor vrachtwagens, bussen en wagens gebouwd worden. Er komt eveneens een permanente opslagtank voor het LNG & CNG station. De CNG zal op de site zelf geproduceerd worden vanuit de LNG opslagtank via het boil-off managementproces. Er komt één eiland met twee afleverzuilen voor de levering van LNG voor vrachtwagens en één eiland met twee afleverzuilen voor de levering van CNG voor vrachtwagen, bussen en auto’s. De afleverzuilen zullen samen met het betalingssysteem op het publieke deel van de site staan. Daarnaast komt er ook een aanbod van diesel op de site en dit voornamelijk om dual fuel vrachtwagens te voorzien van hun brandstoffen. Het dieselstation is een onderdeel van het publieke deel van de installatie en zal voorzien zijn van verschillende vulpunten voor diesel.

De hele installatie zal beheerd worden in samenwerking met de partner die zal instaan voor de commerciële en operationele exploitatie van de installatie en waarop LNG van ENGIE LNG Solutions zal aangeboden worden, namelijk G&V Energy.Laadplaats voor elektrische voertuigen

Op de site worden ook laadplaatsen voorzien voor elektrische voertuigen. Het gaat om een snellaadinfrastructuur. De elektriciteit voor dit deel van de installatie zal komen uit het boil-off gas management systeem dat aanwezig zal zijn op de LNG installatie. Het gas dat zal ontstaan bij opwarming van LNG zal als brandstof worden gebruikt in de generator die de elektriciteit zal opwekken voor de laadpalen. Die omzetting van boil-off gas naar elektriciteit draagt bij aan de duurzaamheid van het systeem.


 

Terug

Home

Event Manager | Maître d’hotel 6/3/2019

Fruy is een kwalitatieve belevings-cateraar met net dat ietsje meer. Wij verzorgen kwalitatieve evenementen vanaf 40 tot 2000 personen. Fruy bestaat uit een jong en sterk team dat verder blijft groeien en ontwikkelen. Onze bedrijfswaarden – Passie, Creativiteit, Excellent en Ondernemend – staan hierbij centraal. Passen deze woorden bij jou? Heb jij de nodige culinaire ervaring of interesse? Zie je het zitten om mee te ondernemen en kun je goed zelfstandig werken? Wij zoeken een Event manager | Maître d’hotel

SUCCESVOLLE NOONWALK@BOUWMATERIALEN VERHELST 16/2/2019

Op 13 december 2018 hebben een 90-tal ‘noonwalkers’ een bezoek gebracht aan de nieuwe toonzaal van Bouwmaterialen Verhelst, Ringlaan 26b te Kuurne.