West-Vlaanderen kent laag maar snel stijgend ziekteverzuim

9/12/2016
West-Vlaanderen kent laag maar snel stijgend ziekteverzuim De kans dat een werknemer effectief terugkeert naar zijn werk na een langdurige ziekte, vermindert naargelang de duur van de afwezigheid toeneemt. Omdat mensen die langer dan drie maanden afwezig zijn op het werk minder dan 50% kans hebben terug te keren naar hun werk, besloten Acerta en IDEWE om samen een onderzoek te doen naar de kenmerken van het chronisch ziekteverzuim. Zo wordt voor het eerst niet alleen een zicht gecreŽerd op de duur van ziekteperiodes, maar vooral op de kenmerken van de werknemer en van de job die een cruciale rol spelen in langdurig ziekteverzuim.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen werkgevers gerichte acties nemen om de re-integratie van langdurig zieken vlotter te laten verlopen en aan te moedigen. De grote meerderheid van zieke werknemers hervatten spontaan het werk binnen de maand: 98% van het totaal aantal gerapporteerde afwezigheden bij Acerta ten gevolge van ziekte duren minder dan een maand, bij IDEWE is dit 74%. Het onderzoek van Acerta en IDEWE focust zich op werknemers die tussen 1 maand en 12 maanden afwezig zijn door ziekte.

Als het aantal geregistreerde ziekteverzuimperiodes vergeleken wordt naar sector, blijkt zowel uit de gegevens van Acerta als die van IDEWE dat de dienstensector bovenaan het lijstje van sectoren met het meeste langdurig verzuimepisodes prijkt. Uit de cijfers van IDEWE komt naar voren dat in de dienstensector 43% van de episodes chronisch is. Voor de horeca is dat eveneens 43%, en voor de transportsector 42%. In de transportsector zijn veel oudere werknemers aan de slag, wat dit hoge percentage voor een deel verklaart. Bij Acerta is dit voor dezelfde sectoren respectievelijk 24% (diensten), 23% (horeca) en 23% (transport).

 

 

Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren in vergelijking met hun Vlaamse collega’s. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenverlener Acerta. In 2015 waren er dagelijks gemiddeld 9% werknemers in een Limburgs bedrijf afwezig door ziekte, terwijl het nationale gemiddelde op 7% ligt.Het langdurig ziekteverzuim in West-Vlaanderen behoort tot de laagste van België, maar stijgt wel opvallend sneller dan in de andere Vlaamse provincies. In 2015 was 6,2 procent van de West-Vlaamse werknemers afwezig door ziekte. Dit is ruim 20 procent meer dan in 2011. In de andere Vlaamse provincies is het ziekteverzuim met zo’n 12 procent gestegen over deze 5 jaar. Vooral het langdurig ziekteverzuim blijkt in West-Vlaanderen aan een belangrijke stijging bezig. Er zijn dubbel zoveel arbeiders afwezig als bedienden: vorig jaar waren dagelijks 8 op 100 arbeiders binnen een West-Vlaamse onderneming afwezig wegens ziekte, terwijl dit bij bedienden 4 op 100 was. Mannen blijken minder vaak afwezig dan vrouwen.  (ML/KC)Artikel door Karel Cambien

Terug

Home

Magazijniers / 2 ploegen Linum 12/2/2019

Linum is gespecialiseerd in de distributie van cateringmateriaal en koeltechnieken, uitsluitend aan bedrijven. Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar extra magazijniers om het team te versterken. Vanaf september 2019 zal je werken in een volledig vernieuwd magazijn.

zwart kruispunt Noordlaan-Industrielaan aangepakt 20/12/2018

Begin 2000 gebeurden enkele zware en dodelijke ongevallen ter hoogte van het kruispunt Noordlaan/Industrielaan. Door de groei van het verkeer en verdere recente uitbreiding van Kortrijk-Noord, het grootste bedrijvenpark in de regio werd het hoog tijd om in te grijpen. Het zwarte kruispunt werd naar voor geschoven op de agenda. Met deze maatregelen willen we vermijden dat er in de toekomst nog zware ongevallen gebeuren.