Geslaagde NoonTalk over fiscaliteit

1/12/2017
Geslaagde NoonTalk over fiscaliteit Op woensdag 29 november organiseerde de vzw BPKN een NoonTalk over fiscaliteit. Vanaf januari 2018 verandert immers heel wat op dat vlak. Donald Vandenberghe van Flamée & Partners gaf in een uurtje tijd een overzicht van de wijzigingen.

Op 26 juli 2017 bereikte de federale regering Michel I tijdens een thematische ministerraad een akkoord  over een hervorming op het vlak van fiscaliteit, competitiviteit op het werk, investeringen, moderne administratie en sociale cohesie en armoedebestrijding.

Een belangrijk onderdeel daarvan omhelsde de hervorming van de vennootschapsbelasting. Het doel? Die belasting minder complex maken, België aantrekkelijker maken voor buitenlandse investeerders en de fiscale druk voor ondernemers en (vooral) kmo’s verlichten. Gezien die belastingverlaging budgetneutraal moet zijn, zal de belastbare basis verbreed worden door de afschaffing en/of vermindering van de fiscale aftrekken. Bedoeling was dat vooral kmo’s, startende ondernemingen en investeringen in innovatie voordeel zouden hebben bij de hervorming.

Hervorming van de vennootschapsbelasting

“De hervorming van de vennootschapsbelasting bevat zes belangrijke maatregelen”, vertelde Donald Vandenberghe tijdens de NoonTalk. Dit zijn ze:

 1. Geleidelijke verlaging tarief vennootschapsbelasting 2018 – 2020
 2. Aanpassing definitie kmo-vennootschap vanaf 2018
 3. Tijdelijke verhoging éénmalige investeringsaftrek kmo’s en eenmanszaken voor de aanslagjaren 2019 en 2020
 4. Uitbreiding vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling vanaf 2018
 5. Invoering fiscale groepsconsolidatie vanaf 2020
 6. Uitbreiding takshift I naar groeibedrijven vanaf 2018

 

De belangrijkste compenserende maatregelen vanaf 2018

 1. Verplichting tot het toekennen van een minimale bedrijfsleidersbezoldiging van 45.000 EUR/jaar aan een natuurlijke persoon bedrijfsleider
 2. Enkel de aangroei van het risicokapitaal komt incrementeel in aanmerking voor de berekening van de aftrek voor risicokapitaal vanaf 2018
 3. Uitdoven van de investeringsreserve vanaf 2018
 4. Een minimumwinstbelasting van 7,5% indien de winst 1 mio euro overstijgt vanaf 2018
 5. Beperking van de belastingvrijstelling voor inschakelingbedrijven vanaf 2018
 6. Geen integrale aftrek meer voor vooruitbetaalde kosten vanaf 2018
 7. Slechts vrijstelling van meerwaarden op aandelen indien de DBI-voorwaarden voldaan zijn vanaf 2018
 8. Pro rata roerende voorheffing op kapitaalverminderingen vanaf 2018
 9. Effectief te betalen belasting op supplement n.a.v. een fiscale controle vanaf 2018
 10. Hervorming moratoriuminteresten en nalatigheidsintresten vanaf 2018
 11. Nogmaals verhoging van de basisrentevoet voor voorafbetalingen vanaf 2018
 12. Verhoging sanctie bij niet-aangifte of laattijdige aangifte vennootschapsbelasting vanaf 2018
 13. Verstrenging aanleg voorzieningen voor risico’s en kosten vanaf 2018
 14. Verstrenging aanleg gespreide taxatie vanaf 2018
 15. Verhoging DBI-aftrek naar 100% vanaf 2018


Ook veranderingen op andere vlakken

Ook betreffende de spaar- en verzekeringsfiscaliteit verandert er heel wat, zoals de uitbreiding van de vrijstelling pensioensparen en de invoering van de Peeterstaks: een abonnementstaks op effectenrekeningen vanaf 2018. 

Tegelijk wordt het systeem van de flexijobs uitgebreid naar andere sectoren en wordt de bijdragedrempel voor zelfstandigen bij het begin van de activiteit vanaf volgend jaar verlaagd.

Het was dus een intensieve maar boeiende NoonTalk! Je kan als ondernemer maar beter tijdig op de hoogte zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het thema? Heeft u een specfieke vraag? Stuur dan vrijblijvend een mailtje naar info@flamee.be.
Terug

Home

Event Manager | Maître d’hotel 6/3/2019

Fruy is een kwalitatieve belevings-cateraar met net dat ietsje meer. Wij verzorgen kwalitatieve evenementen vanaf 40 tot 2000 personen. Fruy bestaat uit een jong en sterk team dat verder blijft groeien en ontwikkelen. Onze bedrijfswaarden – Passie, Creativiteit, Excellent en Ondernemend – staan hierbij centraal. Passen deze woorden bij jou? Heb jij de nodige culinaire ervaring of interesse? Zie je het zitten om mee te ondernemen en kun je goed zelfstandig werken? Wij zoeken een Event manager | Maître d’hotel

SUCCESVOLLE NOONWALK@BOUWMATERIALEN VERHELST 16/2/2019

Op 13 december 2018 hebben een 90-tal ‘noonwalkers’ een bezoek gebracht aan de nieuwe toonzaal van Bouwmaterialen Verhelst, Ringlaan 26b te Kuurne.