Investering in PV-installaties: Leiedal start met een feasibility screening

21/12/2017
Investering in PV-installaties: Leiedal start met een feasibility screening Op basis van enerzijds een ruimtelijke analyse (oppervlakte van potentieel geschikte vrije daken) en anderzijds het verbruiksprofiel van de bedrijven, stellen we vast dat er op de bedrijventerreinen Kortrijk-Noord en Harelbeke-Zuid nog potentieel aanwezig is voor rendabele PV- installaties. Omwille van dit potentieel, en gezien de interesse van een aantal bedrijven, heeft Leiedal een begeleidingstraject voor bedrijven uitgewerkt.

Dit begeleidingstraject, waarbij we beroep doen op een gespecialiseerd studiebureau, bestaat uit de volgende stappen:

 1. feasibility screening
 2. offerteanalyse & onderzoek naar optimalisatie van de investering
 3. projectvoorbereiding
 4. projectopvolging

 

De eerste stap, met name de feasibility screening, wordt in januari opgestart en wordt door Leiedal bekostigd. Hierbij is het de bedoeling dat per bedrijf (*) de technische en economische haalbaarheid van de investering wordt onderzocht. Het onderzoek zal onder meer het volgende inhouden:

 • Onderzoek dakgeschiktheid: beschikbare ruimte, ligging, oriëntatie, pre-stabiliteitsonderzoek,…
 • Onderzoek investeringsgeschiktheid op basis van verbruik
 • Besluitvorming i.f.v. verder onderzoek en bepaling van het geschikte type PV-installatie (≤ 10 kVA of > 10 kVA)
 • Berekening van de installatie en raming van de investering, met name:
  • Intekening van de installatie: opmaak van een plan met aanduiding van de zonnepanelen
  • Verwacht(e) rendement/opbrengst (rekening houdend met slagschaduw, oriëntatie,…)
  • Berekening van de beste terugverdientijd op basis van opgevraagde kwartuurwaarden, en rekening houdend met:
   • Maximale optimalisatie van de investering o.a. i.f.v. verbruiksprofiel
   • De te verwachten studiekosten
   • De te verwachten subsidies en andere steunmaatregelen
   • Mogelijke bijkomende investeringen (nieuwe cabine HS/MS, isolatie, nieuw dak,…)


Voor het uitvoeren van het pre-stabiliteitsonderzoek, kan een bezoek ter plaatse door het studiebureau noodzakelijk zijn. Op het einde krijgt elk bedrijf een rapport toegestuurd (alle informatie die we van het bedrijf ontvangen, wordt vertrouwelijk behandeld).


Vragen?

Hebt u hierover nog vragen, of vertoont u in dit project interesse en twijfelt u of u in de lijst bent opgenomen? Contacteer dan Carine Eeckhout op carine.eeckhout@leiedal.be) of 056/24 16 16.

Terug

Home

Magazijniers / 2 ploegen Linum 12/2/2019

Linum is gespecialiseerd in de distributie van cateringmateriaal en koeltechnieken, uitsluitend aan bedrijven. Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar extra magazijniers om het team te versterken. Vanaf september 2019 zal je werken in een volledig vernieuwd magazijn.

zwart kruispunt Noordlaan-Industrielaan aangepakt 20/12/2018

Begin 2000 gebeurden enkele zware en dodelijke ongevallen ter hoogte van het kruispunt Noordlaan/Industrielaan. Door de groei van het verkeer en verdere recente uitbreiding van Kortrijk-Noord, het grootste bedrijvenpark in de regio werd het hoog tijd om in te grijpen. Het zwarte kruispunt werd naar voor geschoven op de agenda. Met deze maatregelen willen we vermijden dat er in de toekomst nog zware ongevallen gebeuren.