Vooruitgang werken Brugsesteenweg

27/6/2013
Vooruitgang werken Brugsesteenweg U hebt het ongetwijfeld al gemerkt. BPKN wordt omgeven door infrastructuurwerken! Deze werken zullen er wel voor zorgen dat we in de toekomst in een mooie, maar vooral verkeersveilige omgeving zullen vertoeven. In dit bericht verneemt U meer over de werken thv Brugsesteenweg kant Kortrijk.

Stand van zaken en Planning:
• Fase 1 (kant pare huisnummers):


o Fase 1a – R8 tot aan de Iepersestraat:


- In de rijweg is een eerste onderlaag in asfalt uitgevoerd, is de aanleg van de parkeerstroken en voetpaden in betonstenen en de afwerking van de middengeleiders volop in uitvoering.

- Tegen het bouwverlof zouden alle bestratingen zijn uitgevoerd en de onderlagen asfalt in de rijweg zijn aangelegd.

o Fase 1b –Iepersestraat tot t.h.v. het kruispunt met de Lijnwaadstraat:


- De rioleringswerken zijn uitgevoerd

- De aanleg van de wegenis is aangevat (plaatsen rijwegfundering, boordstenen, …).
- Het is de betrachting om tegen het bouwverlof de wegenis zo veel mogelijk afgewerkt te hebben, vermoedelijk rijweg in onderlagen asfalt en parkeerstroken en voetpaden in fundering.

De afwerking van de parkeerstroken en voetpaden in betonstraatstenen zou dan onmiddellijk na het bouwverlof worden uitgevoerd.


• Fase2 (kant onpare huisnummers):


o Met fase 2 wordt NIET meer gestart voor het bouwverlof.

o Na het bouwverlof wordt eerst de asfalt afgefreesd, om daarna met de rioleringswerken te starten.

• De toegang naar het Bedrijvenpark en Ring Shopping Kortrijk Noord wordt tijdens de duur van de werken en onder de gegeven omstandigheden zo optimaal mogelijk gehouden.

• Na het bouwverlof wordt er tijdelijk op twee fasen tegelijkertijd gewerkt, nl. fase 1b (afwerking wegenis) en fase 2 (aanvang aanleg riolering).

 Doorgaand verkeer blijft evenwel in 1 richting, nl. in de richting van Kortrijk, steeds mogelijk! Het verkeer zal hiertoe ongeveer halverwege de werf van kant moeten wisselen.

 Bouwverlof! Tijdens het bouwverlof wordt er niet gewerkt. De laatste werkdag voor het verlof is 12 juli 2013 en op 5 augustus 2013 worden de werken normaliter (afhankelijk van de weersomstandigheden, een factor waar helaas altijd enigszins rekening mee dient gehouden) terug aangevat.

 Tip! Informeer uw klanten en leveranciers over hoe u tijdens de werken bereikbaar bent. Dat kan alvast heel wat frustratie vermijden.

Met dank aan Stefan Leys van Unizo voor de stipte opvolging. 

Terug

Home

NOONWALK@BOUWMATERIALEN VERHELST 4/12/2018

13 DECEMBER 2018 VAN 12U00 TOT 13U00 ! BPKN verwelkomt alle medewerkers van Kortrijk-Noord tussen 12u00 en 13u00 in de nieuwe toonzaal van Bouwmaterialen Verhelst, Ringlaan 26b te Kuurne. Zoals steeds is een hapje en een drankje voorzien, dit voor slechts 3,00 euro.

ALGEMENE VERGADERING 18/02/2019. SAVE THE DATE 4/12/2018

De Algemene vergadering van Bedrijvenpark Kortrijk-Noord zal plaatsvinden in de nieuwe Barco One Campus, Beneluxpark 21 te Kortrijk. De vergadering start om 18.00 uur, gevolgd door een gezellig en smakelijk netwerkmoment. We kunnen u nu reeds meegeven dat Barco, voorafgaand aan de Algemene Vergadering, een rondleiding organiseert voor alle ge´nteresseerde genodigden. Uur van afspraak voor deze unieke rondleiding : 16.00 uur ter plaatse. De uitnodiging en verdere informatie volgt.