Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit de 15 personen die verkozen werden op de algemene vergadering van 20 februari 2017. De verschillende beheerders maken deel uit van zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen, bovendien gespreid over het werkgebied van de vzw.

De structurele partners in het project krijgen de verslaggeving van de RvB en worden geïnformeerd over het reilen en het zeilen van de vzw. Aandachts- en actiepunten worden besproken tijdens de tweemaandelijkse vergadering van de Raad van Bestuur.

Wie maakt nu deel uit van deze Raad van Bestuur?

-Voorzitter: Vincent Impe
-Ondervoorzitters: Fred Vanderbeke en Peter Coopman
-Secretaris: Elke Feys
-Penning: Rik Bouckaert
-Commissie financiën en subsidies: Peter Coopman, Rik Bouckaert, Stan Callens
-Commissie mobiliteit & veiligheid: Fred Vanderbeke, James Heylen, Kathleen Verhelst, Lieven Berten, Rik Bouckaert
-Commissie hr: JP Tanghe, Saartje Vandewiele, Stan Callens, James Heylen
-Commissie communicatie & events: Saartje Vandewiele, Stan Callens, JP Tanghe, Elke Feys, James Heylen, Frederick Mommerency, Stijn Vanhauwaert. 

Raad van Bestuur

SUCCESVOLLE NOONWALK@BOUWMATERIALEN VERHELST 16/2/2019

Op 13 december 2018 hebben een 90-tal ‘noonwalkers’ een bezoek gebracht aan de nieuwe toonzaal van Bouwmaterialen Verhelst, Ringlaan 26b te Kuurne.

PUIK WERK VAN POLITIEZONE VLAS 16/2/2019

chapeau en blij dat de ANPR-camera’s nog duidleijk op de agenda staan. Schitterend werk #pzvlas ! Dader van diefstal airsoft-wapens geïdentificeerd en opgepakt Afgelopen weekend kon de politiezone Vlas de dader van een diefstal van airsoft-wapens oppakken. De diefstal vond begin januari 2019 plaats bij de firma Airsoft Experience, gelegen op het bedrijventerrein in Kuurne.