In het voorjaar 2010 besliste de Vlaamse regering om een projectoproep te lanceren ter stimulering van interbedrijfssamenwerking met het oog op bedrijventerreinmanagement.

Via de projectoproep beoogt de Vlaamse Regering interbedrijfssamenwerking op bedrijventerreinen zoveel mogelijk ingang te doen vinden enerzijds en de finaliteit van het bedrijventerreinmanagement tevens te verbreden zodat naast de puur kostenbesparende initiatieven ook economisch haalbare verduurzamingsinspanningen gebeuren anderzijds.

De rationaliteit achter de projectoproep is:

- het tijdelijk ondersteunen van ontwikkelaars of intermediairen die ervoor moeten zorgen dat interbedrijfssamenwerking op een bedrijventerrein vorm krijgt via een bedrijvenvereniging; de inspanningen zullen hier relatief groter moeten zijn voor bestaande bedrijventerreinen gezien er voor nieuwe terreinen ook andere hefbomen aangewend kunnen worden om bedrijven aan te zetten om te participeren in een bedrijvenvereniging;

- de visibiliteit van een projectoproep en van de flankerende acties naar kennisopbouw en kennisverspreiding moeten ertoe leiden dat de inspanningen van de verschillende beleidsdomeinen inzake verduurzamingsinitiatieven gericht op clusters van bedrijven vlot doorstromen naar de bedrijvenverenigingen;

- subsidies kunnen helpen om zoveel mogelijk belemmeringen voor samenaankoopinitiatieven, voor gezamenlijke investeringen of voor het inzetten van een gemeenschappelijke dienstverlener wegnemen.

Op 25 juni 2010 werd ons dossier ingediend en op 14 januari 2011 ontvingen wij bevestiging van toekenning : de subsidie bedraagt maximaal € 195946. Het maximaal subsidiepercentage bedraagt 85 procent voor loonkosten en de uitbestede of gefactureerde kosten voor studies, advies en communicatie. Het project loopt over 5 jaar.

Agentschap Ondernemen

NOONWALK@BOUWMATERIALEN VERHELST 4/12/2018

13 DECEMBER 2018 VAN 12U00 TOT 13U00 ! BPKN verwelkomt alle medewerkers van Kortrijk-Noord tussen 12u00 en 13u00 in de nieuwe toonzaal van Bouwmaterialen Verhelst, Ringlaan 26b te Kuurne. Zoals steeds is een hapje en een drankje voorzien, dit voor slechts 3,00 euro.

ALGEMENE VERGADERING 18/02/2019. SAVE THE DATE 4/12/2018

De Algemene vergadering van Bedrijvenpark Kortrijk-Noord zal plaatsvinden in de nieuwe Barco One Campus, Beneluxpark 21 te Kortrijk. De vergadering start om 18.00 uur, gevolgd door een gezellig en smakelijk netwerkmoment. We kunnen u nu reeds meegeven dat Barco, voorafgaand aan de Algemene Vergadering, een rondleiding organiseert voor alle ge´nteresseerde genodigden. Uur van afspraak voor deze unieke rondleiding : 16.00 uur ter plaatse. De uitnodiging en verdere informatie volgt.