In het voorjaar 2010 besliste de Vlaamse regering om een projectoproep te lanceren ter stimulering van interbedrijfssamenwerking met het oog op bedrijventerreinmanagement.

Via de projectoproep beoogt de Vlaamse Regering interbedrijfssamenwerking op bedrijventerreinen zoveel mogelijk ingang te doen vinden enerzijds en de finaliteit van het bedrijventerreinmanagement tevens te verbreden zodat naast de puur kostenbesparende initiatieven ook economisch haalbare verduurzamingsinspanningen gebeuren anderzijds.

De rationaliteit achter de projectoproep is:

- het tijdelijk ondersteunen van ontwikkelaars of intermediairen die ervoor moeten zorgen dat interbedrijfssamenwerking op een bedrijventerrein vorm krijgt via een bedrijvenvereniging; de inspanningen zullen hier relatief groter moeten zijn voor bestaande bedrijventerreinen gezien er voor nieuwe terreinen ook andere hefbomen aangewend kunnen worden om bedrijven aan te zetten om te participeren in een bedrijvenvereniging;

- de visibiliteit van een projectoproep en van de flankerende acties naar kennisopbouw en kennisverspreiding moeten ertoe leiden dat de inspanningen van de verschillende beleidsdomeinen inzake verduurzamingsinitiatieven gericht op clusters van bedrijven vlot doorstromen naar de bedrijvenverenigingen;

- subsidies kunnen helpen om zoveel mogelijk belemmeringen voor samenaankoopinitiatieven, voor gezamenlijke investeringen of voor het inzetten van een gemeenschappelijke dienstverlener wegnemen.

Op 25 juni 2010 werd ons dossier ingediend en op 14 januari 2011 ontvingen wij bevestiging van toekenning : de subsidie bedraagt maximaal € 195946. Het maximaal subsidiepercentage bedraagt 85 procent voor loonkosten en de uitbestede of gefactureerde kosten voor studies, advies en communicatie. Het project loopt over 5 jaar.

Agentschap Ondernemen

SUCCESVOLLE NOONWALK@BOUWMATERIALEN VERHELST 16/2/2019

Op 13 december 2018 hebben een 90-tal ‘noonwalkers’ een bezoek gebracht aan de nieuwe toonzaal van Bouwmaterialen Verhelst, Ringlaan 26b te Kuurne.

PUIK WERK VAN POLITIEZONE VLAS 16/2/2019

chapeau en blij dat de ANPR-camera’s nog duidleijk op de agenda staan. Schitterend werk #pzvlas ! Dader van diefstal airsoft-wapens geïdentificeerd en opgepakt Afgelopen weekend kon de politiezone Vlas de dader van een diefstal van airsoft-wapens oppakken. De diefstal vond begin januari 2019 plaats bij de firma Airsoft Experience, gelegen op het bedrijventerrein in Kuurne.