Het is op aangeven van Burgemeester Carl Vereecke dat de Kuurnse Bedrijvenclub de startvergadering bij Leiedal heeft bijgewoond. Daar is de vonk overgeslagen en na vele vergaderingen heeft het project vorm gekregen.

Het gemeentehuis herbergt onze maatschappelijke zetel en om de twee maanden houdt de Raad van Bestuur er zijn vergadering.

Kuurne draagt tevens bij in de kosten die volgens het project van Agentschap Ondernemen niet-subsidiabel zijn. Zo wordt jaarlijks een budget van 10000 euro voor de vzw ingeschreven op de gemeentebegroting.

Via het Sociaal Huis (
www.sociaalhuiskuurne.be) houden we de vinger aan de pols voor wat betreft sociale tewerkstelling.

 

Gemeente Kuurne

Magazijniers / 2 ploegen Linum 12/2/2019

Linum is gespecialiseerd in de distributie van cateringmateriaal en koeltechnieken, uitsluitend aan bedrijven. Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar extra magazijniers om het team te versterken. Vanaf september 2019 zal je werken in een volledig vernieuwd magazijn.

zwart kruispunt Noordlaan-Industrielaan aangepakt 20/12/2018

Begin 2000 gebeurden enkele zware en dodelijke ongevallen ter hoogte van het kruispunt Noordlaan/Industrielaan. Door de groei van het verkeer en verdere recente uitbreiding van Kortrijk-Noord, het grootste bedrijvenpark in de regio werd het hoog tijd om in te grijpen. Het zwarte kruispunt werd naar voor geschoven op de agenda. Met deze maatregelen willen we vermijden dat er in de toekomst nog zware ongevallen gebeuren.