Onder impuls van Schepen van Economie Jean de Béthune en medewerkers Philippe Devos & Lode Valcke wordt de samenwerking onder de partners aangewakkerd.

Zoals U wellicht weet is het Bedrijvenpark voor een groot deel op Kortrijks (waaronder ook Heule valt) grondgebied gelegen.

Het Ringshopping Kortrijk-Noord neemt daarvan een zeer groot deel voor zijn rekening.

Het is dan ook logisch dat de dienst economie van de stad regelmatig overleg zal hebben met het parkmanagement.

Net zoals de gemeente Kuurne draagt ook de stad Kortrijk financieel bij onder de vorm van een jaarlijks terugkerende subsidie.

Stad Kortrijk

Magazijniers / 2 ploegen Linum 12/2/2019

Linum is gespecialiseerd in de distributie van cateringmateriaal en koeltechnieken, uitsluitend aan bedrijven. Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar extra magazijniers om het team te versterken. Vanaf september 2019 zal je werken in een volledig vernieuwd magazijn.

zwart kruispunt Noordlaan-Industrielaan aangepakt 20/12/2018

Begin 2000 gebeurden enkele zware en dodelijke ongevallen ter hoogte van het kruispunt Noordlaan/Industrielaan. Door de groei van het verkeer en verdere recente uitbreiding van Kortrijk-Noord, het grootste bedrijvenpark in de regio werd het hoog tijd om in te grijpen. Het zwarte kruispunt werd naar voor geschoven op de agenda. Met deze maatregelen willen we vermijden dat er in de toekomst nog zware ongevallen gebeuren.