Leiedal ondersteunt en stimuleert de economische ontwikkeling van de aangesloten gemeenten en de streek in de eerste plaats via de ontwikkeling en realisatie van bedrijventerreinen.

In de afgelopen 50 jaar heeft Leiedal ruim 1000 ha bedrijfsgronden gerealiseerd op zo'n 35 verschillende bedrijventerreinen. Die bieden samen plaats aan meer dan 850 bedrijven.

De zuiver controlerende rol van Leiedal als terreinbeheerder biedt op termijn niet noodzakelijk voldoende mogelijkheden om de duurzaamheid en de integrale kwaliteit van een bedrijventerrein op peil te houden.

Sinds enkele jaren heeft Leiedal een meer actief beleid ingevoerd met als doel de kwaliteit van het vestigingsmilieu op nieuw gerealiseerde bedrijventerreinen op peil te houden en dit d.m.v. parkmanagement.

Het betreft een voortdurende activiteit betreffende beheer van ruimte en nodige voorzieningen in functie van een behoud van de beoogde duurzame kwaliteit (aanbieden van een basispakket met openbaar groenonderhoud, beveiliging, bewegwijzering, …), waarvan haar taak van ombudsman integraal deel uitmaakt.

Leiedal

Magazijniers / 2 ploegen Linum 12/2/2019

Linum is gespecialiseerd in de distributie van cateringmateriaal en koeltechnieken, uitsluitend aan bedrijven. Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar extra magazijniers om het team te versterken. Vanaf september 2019 zal je werken in een volledig vernieuwd magazijn.

zwart kruispunt Noordlaan-Industrielaan aangepakt 20/12/2018

Begin 2000 gebeurden enkele zware en dodelijke ongevallen ter hoogte van het kruispunt Noordlaan/Industrielaan. Door de groei van het verkeer en verdere recente uitbreiding van Kortrijk-Noord, het grootste bedrijvenpark in de regio werd het hoog tijd om in te grijpen. Het zwarte kruispunt werd naar voor geschoven op de agenda. Met deze maatregelen willen we vermijden dat er in de toekomst nog zware ongevallen gebeuren.