Home

Uitbreidingsgedeelte Bedrijvenpark Kortrijk-Noord geopend 28/9/2016

De intercommunale Leiedal heeft samen met de gemeente Kuurne en de stad Kortrijk de uitbreiding van Bedrijvenpark Kortrijk-Noord op feestelijke geopend. De infrastructuurwerken van het 22 hectare groot gebied zijn afgewerkt, met oog voor ecologie en economie. Transport De Rudder, Linum Europe en Govaere zijn 3 bedrijven die zich zeker op het nieuwe gedeelte komen vestigen. Over de andere percelen bestaat nog geen definitieve duidelijkheid.

WAAK promoot duurzaam ondernemerschap bij eigen werknemers 28/9/2016

De sociale werkplaats WAAK voert al jaren een beleid waarbij de focus ligt op duurzame tewerkstelling van mensen met een beperking. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige balans tussen de 3 P’s (people, planet en profit) van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De komende weken worden enkele acties op touw gezet die voornamelijk de P van PEOPLE binnen het “duurzaam ondernemen” in de verf zetten.