Home

Bewaking en veiligheid tijdens het verlof op Bedrijvenpark Kortrijk-Noord tijdens het verlof 28/6/2016

Op Bedrijvenpark Kortrijk-Noord is tijdens het verlof een regulier toezicht actief door PZ Vlas met een frequente aanwezigheid op het bedrijvenpark door de politie. Dit is nu al lopende en op vraag van vzw Bedrijvenpark Kortrijk-Noord gaat dit verder tot zeker 31 augustus. Verder willen wij in dit kader alle ondernemers nog eens oproepen om zich lid te maken van de WhatsApp groep ter verhoging van de sociale controle op Bedrijvenpark Kortrijk-Noord.

Knelpunten mobiliteit op Bedrijvenpark Kortrijk-Noord 28/6/2016

De oplossing voor een aantal knelpunten op gebied van mobiliteit op Bedrijvenpark Kortrijk-Noord laat langdurig op zich wachten. vzw Bedrijvenpark Kortrijk-Noord blijft actief aandringen bij Agentschap Wegen en Verkeer om zo snel mogelijk een goede oplossing aan te bieden. Een stand van zaken.